מבחן לדוגמא בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א' – כולל תשובות!

שאלה 1

חוקרים יצרו עכבר טרנסגני המכיל גן מאפרסק. הגן התבטא בכל תאי העכבר. איך החדירו את גן האפרסק לעכבר?
1.העכבר עבר טרנספקציה בעזרת פלסמיד שנשא את הגן מהאפרסק
2.העכבר הודבק בוירוס שנשא את הגן מהאפרסק
3.הגן הוזרק לתאי הזרע מהם העכבר נוצר
4.הגן הוזרק לתאי הביצית ממנה העכבר נוצר
5.כל התשובות נכונות

4.הגן הוזרק לתאי הביצית ממנה העכבר נוצר

שאלה 2

למה מחדירים פלסמיד שרוצים להכניס לאאוקריוטים קודם לחיידקים?
א. הפלסמיד נושא את גן הסלקציה עמידות לאמפיצילין וגן זה מאפשר לבקטריות שקיבלו את הפלסמיד לגדול
ב. הפלסמיד נושא את גן הסלקציה עמידות לניאומיצין וגן זה מאפשר לבקטריות שקיבלו את הפלסמיד לגדול
ג. במטרה לקבל מס' רב של פלסמידים
ד. שלב ההחדרה לבקטריה משומש במטרה לבדוק את יעילות ואת האפשרות להחדיר את הגן לתאים אאוקריוטים .

ג. במטרה לקבל מס' רב של פלסמידים

שאלה 3

חוקר יודע שפקטור שעתוק X נקשר למקטע DNA ספציפי והוא רוצה לדעת איפה במקטע הDNA פקטור שעתוק זה נקשר.
באיזו שיטה עליו להשתמש?
א. chIP
ב. DNA AFFINITY CHROMATOGRAPHY
ג. DNA Footprinting
א. EMSA

ג. DNA Footprinting

שאלה 4

חוקרת רוצה לקבוע את הרצף הגנומי של פרפר חדש שהתגלה, באיזה שיטה לא נמליץ לה להשתמש?
א. dideoxy sequencing
ב. SMRT
ג. Pyroseqyencin
ד. Ion torrent

א. dideoxy sequencing

שאלה 5

אם נרצה לבטא גן במקום ספציפי על ידי לוקס
1. נצמיד לגן לוקס פרומטור במקום הספציפי
2.אין אפשרות לעשות זאת
3. הצמיד לגן קרי פרומטור במקום הספציפי

1. נצמיד לגן לוקס פרומטור במקום הספציפי

שאלה 6

מה ההבדל בין knock out & knock in
א. בknock out, שני הללים של הגן נמחקים, בknock in, רק אלל אחד נמחק.
ב. בknock out, גן נמחק, בknock in, גן ה WT מוחלף בגן עם מוטציה.
ג. בknock out, גן נמחק מכל התאים בגוף , בknock in, הגן נמחק רק בחלק מהתאים ליצירת עכבר כימרי .
ד. בknock out, מחיקת הגן אינה מותנת, בknock in, גן ה WT מוחלף בגן עם מוטציה

ב. בknock out, גן נמחק, בknock in, גן ה WT מוחלף בגן עם מוטציה.

שאלה 7

מה אפשר לדעת כאשר מבצעים את שיטת Immunostaining ?
א. כמה חלבונים עושים אינטרקציה עם החלבון שיש כנגדו נוגדן
ב. גודל החלבון שיש כנגדו נוגדן.
ג. מיהם החלבונים שעושים אינטרקציה עם החלבון שיש כנדגו נוגדן
ד. איפה בתא נמצא החלבון שנקשר אליו הנוגדן

ד. איפה בתא נמצא החלבון שנקשר אליו הנוגדן

שאלה 8

חוקרת רצתה שאנזים ספציפי יעבור ביטוי יתר בתרבית תאים. מה היית ממליץ לה לעשות על מנת להשיג זאת?
א. שיבוט הפרומוטר של האנזים לתוך ווקטור ביטוי והחדרתו לתוך התא.
ב. שיבוט האזור המקודד לאנזים לתוך ווקטור ביטוי והכנסתו לתוך התא.
ג. ביצוע PCR במטרה להגביר את אזור הפרומוטר של האנזים והחדרת תוצרי הPCR לתוך התא.
ד.הכנסת האנזים לתוך תרבית התאים בנוכחות מעכב פרוטאזות, במטרה למנוע מהפרוטאזות לחתוך את האנזים.

ב. שיבוט האזור המקודד לאנזים לתוך ווקטור ביטוי והכנסתו לתוך התא.

שאלה 9

סטודנט לדוקטורט רוצה לבדוק איך משתנה הביטוי של כל התעתיקים בתרבית תאים מסוימת כאשר תרבית זו נחשפת לפקטור שעתוק ספציפי. באיזה שיטה הייתם ממליצים לו להשתמש?
א. Northern blot
ב. DNA microarray
ג. Reverse Transcription- quantitative PCR
ד. RNA- seq

ב. DNA microarray
ד. RNA- seq

במקור הייתה אמורה להיות תשובה אחת נכונה אבל לאחר דיון עם הסטודנטים הוחלט לקבל את שתי התשובות כנכונות. 

שאלה 10

חוקר מעוניין לבחון את רמות HSF בתא בתרבית בתגובה לעקת חום. באיזה שיטה הייתה ממליצים לו להשתמש?
א. הרצה בג'ל SDS-PAGE וקיבוע בעזרת silver staning
ב. co-immuniprecipitation
ג. Western blot
ד. הרצה בג'ל SDS-PAGE וקיבוע בעזרת קומסי

שאלה 11

חוקר רוצה לקבוע את המיקום התוך תאי של חלבון X ואין לו נוגדן כנגד חלבון זה. מה יכול לעזור לו לקבוע את מיקום החלבון בתא?
א. A+C. E נכונים
ב. B. הכנסה של גן המקודד לחלבון X ובנוסף הכנסה של גן המקודד לחלבון GFP לאותו תא.
ג. D. הרצה של כל החלבונים על קולונה שחברת אליה רק חלבונים שקושרים DNA.
ד. A. יצירה של חלבון מאוחה הכולל את חלבון X וחלבון פלורסנטי GFP.
ה. B+D נכונים
ו. C. הוספה של תג (tag) לחלבון X. לתג חייב להיות נוגדן כנגדו.

א. A+C. E נכונים

שאלה 12

כאשר מבצעים conditional knock out של גן באמצעות מערכת cre\lox , זה אפשרי למחוק גן רק ברקמה ספציפית. האם זה אפשרי? איך?
א. זה אפשרי לחבר את הגן שרוצים לעשות לו knock out לפרומוטור המתבטא רק ברקמות ספציפיות
ב. זה אפשרי לחבר את הגן לLOX לפרומוטור המתבטא רק ברקמות ספציפיות.
ג. זה אפשרי לחבר את הגן לCRE לפרומוטור המתבטא רק ברקמות ספציפיות.
ד. זה לא אפשרי. לא ניתן לעשות knock out רק ברקמות ספציפיות.

ב. זה אפשרי לחבר את הגן לLOX לפרומוטור המתבטא רק ברקמות ספציפיות.

שאלה 13

בשימוש באיזו מבין השיטות הבאות לצורך זיהוי האינטרקציה בין חלבונים לא חייב להשתמש בנוגדנים?
א.FERT . A.
ב. C+D . F נכונים
ג. A+B. E נכונים.
ד. C.ווסטרן בול \ IP.
ה. WESTERN BLOT. D.
ו. GST pull down. B.

ג. A+B. E נכונים.

שאלה 14

חוקר רוצה לשבט אזור המכיל אינהנסר ופרומוטר של הגן לחלבון אלבומין שמתבטא בכבד. מה היית מציע יהיה הצעד הראשון שלה?
א. סריקת סיפרייה גנומית עם פרוב קומפלימנטרי לאזור של הפרומוטר או האינהנסור.
ב. ביצוע תגובת PCR על DNA גנומי בשימוש עם פריימר מתאים
ג. ביצוע תגובת PCR על cDNA מהכבד בשימוש עם פריימרים מתאימים
ד. ביצוע תגובת real time PCR על cDNA מהכבד בשימוש עם פריימרים מתאימים.

ב. ביצוע תגובת PCR על DNA גנומי בשימוש עם פריימר מתאים

שאלה 15

אתה רוצה להוסיף אתר הכרה לאנזימי רסטריקציה בסוף מקטע DNA בעזרת שימוש בPCR על מנת לשבט אותו לתוך פלסמיד. אילו שיקולים תקח בחשבון?
א. בחירת אנזימים שחותכים פעם אחת במחדר אבל לא בפלסמיד.
ב. בחירת אנזימים שלא חותכים את המחדר אבל כן חותכים את מקטע MCS בפלסמיד.
ג. בחירת אנזימים שחותכים פעם אחת במחדר ופעם אחת בפלסמיד.
ד.בחירת אנזימים שלא חותכים את המחדר אבל כן חותכים את הגן לAMP בפלסמיד.

ב. בחירת אנזימים שלא חותכים את המחדר אבל כן חותכים את מקטע MCS בפלסמיד.

שאלה 16

איזה מהשיטות הבאות יאפשרו לזיהוי מוטציה נקודתית בתאיים עובריים?
1. אלקטרופורזה בשני מיימדים- 2D
2. רוורס טרנסקיפטאז- QPCR
3. RESTRICTION Fragment length Polymorphism
4. sky

3. RESTRICTION Fragment length Polymorphism

שאלה 17

איזה מהמשפטים הבאים לא נכון:
במטרה לשמור על ביטוי קבוע ומתמשך של גן שהחדרת לתא אאוקריוטי:
א. הגן המוחדר חייב להיות תחת רגולציה (בקרה) של פרומוטר ויראלי חזק
ב. הגן המוחדר חייב לעבור את ממברנת התא.
ג. הגן המוחדר חייב להיות תחת רגולציה (בקרה) של פרומוטר אאוקריוטי
ד. הגן המוחדר חייב לעבור אינטגרציה עם אחד הכרומוזומים.
ה. הגן המוחדר חייב להגיע לגרעין התא.

א. הגן המוחדר חייב להיות תחת רגולציה (בקרה) של פרומוטר ויראלי חזק
ג. הגן המוחדר חייב להיות תחת רגולציה (בקרה) של פרומוטר אאוקריוטי

במקור הייתה אמורה להיות תשובה אחת נכונה אבל לאחר דיון עם הסטודנטים הוחלט לקבל את שתי התשובות.