מבחן לדוגמא בהתנהגות ארגונית מיקרו מאקרו – כולל תשובות!

שאלה 1

1. מה מהבאים נמצא נכון לגבי הקשר בין מצפוניות מתוך ה-BIG5 ומנהיגות כריזמטית:
א. נמצאת בקשר שלילי עם מנהיגות כריזמטית.
ב. נמצאת בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.
ג. קיימים מקרים בהם היא תמצא בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.
ד. נמצאת בקשר חיובי עם מנהיגות מתגמלת.
ה. נמצאת בקשר שלילי עם מנהיגות מתגמלת.

ג. קיימים מקרים בהם היא תמצא בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.

שאלה 2

2. על פי המחקרים בנוגע לאינטליגנציה רגשית מה הקשר בין גיל ואינטליגנציה רגשית.
א. קיים קשר חיובי ביניהם בכל גיל.
ב. קיים קשר שלילי ביניהם בכל גיל.
ג. לא קיים קשר בין גיל ואינטליגנציה רגשית.
ד. קיים קשר חיובי בין גיל ואינטליגנציה רגשית עד אמצע שנות החמישים.
ה. קיים קשר שלילי בין גיל ואינטליגנציה רגשית עד אמצע שנות החמישים.

ד. קיים קשר חיובי בין גיל ואינטליגנציה רגשית עד אמצע שנות החמישים.

שאלה 3

3. על פי התיאוריה של מילקוביץ לתגמולים בארגונים מה מהבאים נכון:
א. תגמולים חומריים הם התגמולים היחידים שמנהלים יכולים לספק לעובדים.
ב. תגמולים שווי ערך כסף משפיעים יותר על ביצועי עובדים מאשר תגמולים כספיים.
ג. תגמולים כספיים משפיעים יותר על ביצועי עובדים מאשר תגמולים שווי ערך כסף.
ד. תגמולי יחסים הם התגמולים שהכי משפיעים על ביצועי עובדים.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

ה. אף תשובה אינה נכונה.

שאלה 4

4. באיזה אופן מקבלים החלטות במצבי משבר.
א. בעיקר אינטואיטביים.
ב. בעיקר אנאליטיים.
ג. בעיקר אלו המושפעים מתהליכים קוגניטיביים.
ד. במצבים אלו לא מקבילים החלטות.
ה. רק תהליכים אנאליטיים.

א. בעיקר אינטואיטביים.

שאלה 5

5. שיתוף עובדים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לעבודתו של העובד צפויה להוביל ל:
א. הגברת יכולת ההתמודדות עם מצבי אי ודאות בארגונים.
ב. צמצום תחושת השליטה של העובדים.
ג. תחושת נחיתות של העובדים.
ד. הגברת האינטליגנציה הרגשית של העובדים.
ה. צמצום מעורבות העובדים בארגון.

א. הגברת יכולת ההתמודדות עם מצבי אי ודאות בארגונים.

שאלה 6

6. מבחנים עקיפים לאישיות מבוססים על ההנחות הבאות:
א. רוב האנשים משקרים באשר לתכונותיהם.
ב. קל יותר להציג את הזולת באור פחות מחמיא מאשר את עצמי.
ג. קשה להעמיד פנים בשאלוני אישיות.
ד. כל האנשים רוצים לעוות את האופן בו אחרים תופסים אותם.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

ב. קל יותר להציג את הזולת באור פחות מחמיא מאשר את עצמי.

שאלה 7

7. חוסר אונים נרכש:
א. רצוי בארגונים.
ב. צפוי לצמצם את נכונות העובד לפעול.
ג. צפוי להעצים את שביעות רצון העובדים.
ד. נמצא רק בקרב עכברים ולא נמצא בקרב אנשים.
ה. תופעה המעצימה את תפיסת השליטה של עובדים.

ב. צפוי לצמצם את נכונות העובד לפעול.