מבחן לדוגמא במבוא ללמידה – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות. 

שאלה 1

למידה הינה:
א. גמישה וניתנת להתאמה
ב. תכונה סתגלנית בסיסית
ג. מורכבת ככל שהסביבה מורכבת
ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות

שאלה 2

אדם ישתמש באלימות כתוצאה כאשר הוא:
א. לא מצליח לתפוס את קצב השתנות הסביבה.
ב. מצליח לתפוס את קצב השתנות הסביבה.
ג. תהליך הלמידה הופסק מסיבה כלשהי.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

א. לא מצליח לתפוס את קצב השתנות הסביבה.

שאלה 3

תהליך משמעו:
א. תוצרי הלמידה שונים מהמרכיבים.
ב. מורכב משלבים שעוברים עיבוד.
ג. מצריך זמן.
ד. כל התשובות נכונות.

ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 4

האינטגרציה משקפת את:
א. מהירות תהליך הלמידה
ב. הפנמת תהליך הלמידה
ג. איכות תהליך הלמידה
ד. רמת תהליך הלמידה.

ב. הפנמת תהליך הלמידה

שאלה 5

מה המשפט הנכון אודות תהליך הלמידה?
א. תהליך הלמידה הינו תהליך אובייקטיבי שבאמצעותו הלומד מבצע אינטגרציה בין ידע וניסיון קודמים.
ב. תהליך הלמידה הינו תהליך סובייקטיבי שבאמצעותו הלומד מבצע אינטגרציה בין ידע וניסיון קודמים.
ג. תהליך הלמידה הינו תהליך אינפורמטיבי שבאמצעותו הלומד מבצע אינטגרציה בין ידע וניסיון קודמים.
ד. תהליך הלמידה הינו תהליך קולקטיבי שבאמצעותו הלומד מבצע אינטגרציה בין ידע וניסיון קודמים.

ב. תהליך הלמידה הינו תהליך סובייקטיבי שבאמצעותו הלומד מבצע אינטגרציה בין ידע וניסיון קודמים.

שאלה 6

כאשר אדם מביט על פרפר וקולט את צבעיו הוא משתמש ב:
א. מימד הרגשי
ב. במימד התפיסתי
ג. במימד התחושתי
ד. במימד החזותי

ב. במימד התפיסתי

שאלה 7

אינטליגנציה הינה:
א. מוגדרת כהגדרה תרבותית באופן מוחלט.
ב. 40% גנטית ו 60% סביבתית.
ג. אוסף של יכולות נפרדות.
ד. נובעת מהבדלים בין האוכלוסיות.

ג. אוסף של יכולות נפרדות.

שאלה 8

עובדות הינן ידע:
א. דקלרטיבי
ב. פרוצדורלי
ג. כמותי
ד. איכותי

א. דקלרטיבי.

שאלה 9

כאשר אדם מתקן מכונת כביסה הוא משתמש ב:
א. דקלרטיבי.
ב. פרוצדורלי
ג. ידע דקלרטיבי שנשען על ידע פרוצדורלי
ד. ידע פרוצדורלי שנשען על ידע דקלרטיבי

ד. ידע פרוצדורלי שנשען על ידע דקלרטיבי

שאלה 10

כושר למידה הוא ביחס ישיר ל:
א. אינטליגנציה, ידע וניסיון, סגנון למידה, מצב רגשי.
ב. מידת מובנות המידע, סגנון למידה, מצב רגשי.
ג. ידע וניסיון, סגנון למידה, מצב רגשי, רלוונטיות הלמידה.
ד. אינטליגנציה, ידע וניסיון, מצב רגשי, דחיפות הלמידה.

א. אינטליגנציה, ידע וניסיון, סגנון למידה, מצב רגשי.

שאלה 11

בסרט "חור בקיר" הלמידה התבצעה על ידי:
א. הוראה מקדימה ויישום בשטח.
ב. לימוד עצמי מתוך עניין ומוטיבציה.
ג. שימוש במערכת סימבולית.
ד. סרט משעמם. אין לי מושג מה היה בו.

ב. לימוד עצמי מתוך עניין ומוטיבציה.

שאלה 12

מבחן למדידת הישגים אצל התלמידים בודק:
א. את מה שהמורה יודע
ב. את מה שהמורה לא יודע
ג. את מה שהתלמיד יודע
ד. את מה שתלמיד לא יודע

ד. את מה שתלמיד לא יודע

שאלה 13

אינטליגנציה:
א. לא מייצרת ידע.
ב. מייצרת ידע רק באינטראקציה עם הוראה.
ג. לא צריכה להיות מותאמת לרמת ההוראה וההתנסות.
ד. אף תשובה איננה נכונה.

ב. מייצרת ידע רק באינטראקציה עם הוראה.

שאלה 14

הזיכרון החושי:
א. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד גדולה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.
ב. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד קטנה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.
ג. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד קטנה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.
ד. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד גדולה טווח הזמן שבו המידע נשמר גדול מאוד.

א. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד גדולה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.

שאלה 15

זיכרון העבודה:
א. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד גדולה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.
ב. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד קטנה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.
ג. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד קטנה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.
ד. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד גדולה טווח הזמן שבו המידע נשמר גדול מאוד.

ג. מערכת זיכרון בעלת קיבולת מאוד קטנה טווח הזמן שבו המידע נשמר מצומצם מאוד.

שאלה 16

הדברים שישפיעו בהכרח על הלמידה הינם:
א. מצב רגשי
ב. רקע תרבותי
ג. קלט חושי
ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות

שאלה 17

היכולת של התלמיד לרכוש ידע וניסיון תלוי ב:

א. משתנה בהתאם לרמת האינטליגנציה שלו

ב. מותנית במידה התאמת רמת ההוראה וההתנסות אליהן הוא חשוף.

ג. מושפעת מקדם התנאים המלווים את הלמידה

ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות

שאלה 18

תהליכי שמירה מתבצעים:
א. מתבצעים בזיכרון הקבוע
ב. מתבצעים בזיכרון העבודה
ג. מתבצעים בזיכרון החושי
ד. מתבצעים בזיכרון העבודה אל הזיכרון קבוע

ד. מתבצעים בזיכרון העבודה אל הזיכרון קבוע

שאלה 19

תהליכי שליפה:
א. מתבצעים בזיכרון הקבוע
ב. מתבצעים בזיכרון העבודה
ג. מתבצעים בזיכרון החושי
ד. מתבצעים בזיכרון הקבוע אל זיכרון העבודה

ד. מתבצעים בזיכרון הקבוע אל זיכרון העבודה

שאלה 20

דיבור הינו:
א. מנגנון תגובה
ב. מנגנון שליפה
ד. מנגנון שמירה
ד. תשובה א+ב נכונה

א. מנגנון תגובה

שאלה 21

הלמידה עצמה מתבצעת ב:
א. בזיכרון הקבוע
ב. בזיכרון העבודה
ג. בזיכרון החושי
ד. תשובה א+ב נכונה

ב. בזיכרון העבודה

שאלה 22

כדי לשלוף מידע מהזיכרון הקבוע לזיכרון העבודה אנו צריכים:
א. הקשר אסוציאטיבי.
ב. לקשר מידע לידע קודם.
ג. לקשר מידע לידע וניסיון קודם.
ד. כל התשובות נכונות.

ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 23

תהליכי בקרה נועדו מניעת הצפה:
א. בין הזיכרון החושי לזיכרון העבודה.
ב. בין הזיכרון החושי לזיכרון הקבוע.
ג. בין הזיכרון הקבוע לזיכרון העבודה.
ד. בין הזיכרון הקבוע לזיכרון החושי.

א. בין הזיכרון החושי לזיכרון העבודה.

שאלה 24

לולאה ארטיקולארית הוא:
א. מנגנון שמזהה מידע תחושתי וממיר אותו למילים
ב. מנגנון שמצטיין בשמירת הסדר בו מידע נכנס
ג. חסר אצל חרשים
ד. ב + ג נכונים

ד. ב + ג נכונים

שאלה 25

לוח רישום חזותי-מרחבי
א. מנגנון שמזהה מידע מילולי וממיר אותו לדימויים ויזואליים
ב. מנגנון שמזהה מידע תחושתי וממיר אותו למילים.
ג. מנגנון שמזהה מידע ויזואלי וממיר אותו למילים
ד. מנגנון שמזהה מידע תפיסתי וממיר אותו לדימויים ויזואליים

א. מנגנון שמזהה מידע מילולי וממיר אותו לדימויים ויזואליים

שאלה 26

תינוק שומע בין 30 – 20 פונמות. הפונמות הינן:
א. נשמרות בתוך הזיכרון הקבוע
ב. נשמרות בתוך זיכרון העבודה
ג. נשמרות בתוך הזיכרון השמיעתי
ד. תשובה א + ג נכונות

א. נשמרות בתוך הזיכרון הקבוע