מה ההבדל בין סיכום מאמרים לסיכום אינטגרטיבי?

ההבדל בין סיכום מאמרים לבין סיכום אינטגרטיבי הוא בתוצר שמתקבל בסוף התהליך. בסיכום מאמרים מסכמים כל מאמר בנפרד, ולכן התוצרים שמתקבלים הם סיכומים נפרדים עבור כל מאמר. לעומת זאת, בסיכום אינטגרטיבי כותבים סיכום אחד שמתייחס לכל המאמרים, ולכן מתקבל בסופו של דבר סיכום אחד, אינטגרטיבי. לדוגמא, אם יש לנו חמישה מאמרים, בסיכום מאמרים נקבל חמישה סיכומים נפרדים, אחד עבור כל מאמר. לעומת זאת, בסיכום אינטגרטיבי נקבל סיכום אחד, שמתייחס לכל חמשת המאמרים.

 

מתי מתאים סיכום מאמרים ומתי מתאים סיכום אינטגרטיבי?

סיכום מאמרים מתאים במקרים שאנחנו רוצים להכיר כל מאמר בנפרד. סיכום מאמרים יאפשר לנו היכרות עם כל אחד המאמרים, כיוון שהוא כולל סיכום של כל מאמר בנפרד. סיכומי המאמרים כוללים מידע לגבי כל החלקים של כל אחד מהמאמרים. לכן, אם חשוב לנו להכיר את כל המאמרים, נעדיף סיכום מאמרים.

סיכום אינטגרטיבי, לעומת זאת, מתאים במקרים שבהם אנו מתעניינים בנושא הסיכום, ופחות חשוב לנו להכיר כל אחד מהמאמרים במלואו. סיכום אינטגרטיבי לא ייתן לנו רקע מלא על כל אחד מהמאמרים, אבל הוא יציג בצורה ברורה יותר את הנושא הנחקר, ויתעכב על הדומה והשונה בין המאמרים, בכל הנוגע לנושא הנחקר. לדוגמא, סיכום אינטגרטיבי יציג לנו מה משותף למאמרים או לחלקם בנוגע לנושא מסויים, ומה ההבדלים בין המאמרים בנוגע לנושא זה. לכן, אם אנחנו מתעניינים בנושא ופחות בהיכרות מעמיקה עם כל מאמר בנפרד, נעדיף סיכום אינטגרטיבי.

אז מה זה, בעצם, סיכום אינטגרטיבי?

סיכום אינטגרטיבי הוא טקסט כתוב לפי כללי הכתיבה האקדמית מבחינת הפניות למקורות, שמסכם התייחסות לנושא מסויים, מתוך כמה מאמרים שונים. לדוגמא, אם יש לנו חמישה מאמרים בנושא הקשר בין לקויות למידה ועבריינות נוער, סיכום אינטגרטיבי יציג את הדומה והשונה בין המאמרים השונים לגבי הממצאים באשר לקשר בין לקויות למידה לבין עבריינות נוער. אולי חלק מהמחקרים מצאו קשר כזה ואחרים לא? הסיכום האינטגרטיבי יפרט זאת. הסיכום האינטגרטיבי יכול גם לפרט על הדומה והשונה בשיטות המחקר של המחקרים השונים, המסקנות שהחוקרים הסיקו מהממצאים, והקשרים שונים שבהם בוצעו המחקרים. למשל, אולי חלק מהמחקרים נערכו בארה"ב, חלק בישראל וחלק בהודו? הסיכום האינטגרטיבי יכול לפרט על כך. הסיכום האינטגרטיבי אפילו יכול להציע הסברים להבדלים בין הממצאים השונים של המחקרים השונים, אבל רק אם ההסברים הללו מוצעים במאמרים עצמם. אם ההסברים לא מופיעים במאמרים אלא הם הצעה של הכותב, כבר לא מדובר בסיכום אינטגרטיבי אלא בניתוח מאמרים.

    צריכים עזרה? פנו אלינו: