מועדי בחינות בסמסטר קיץ 2024 (2024ג') באוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יודעים שבאחריותם לדאוג שמועדי הבחינות בקורסים שהם נרשמים אליהם לא מתנגשים. כדי שתוכלו לוודא זאת, להלן מועדי הבחינות בסמסטר הקיץ 2024. בהצלחה!

מספר קורס שם הקורס מועד א מועד ב
04101 אשנב למתמטיקה 23.9.24 28.11.24
10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד 8.10.24 21.11.24
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה [לסיכומים] 19.9.24 21.11.24
10121 בין ציון לציונות: 1914-1881 [לסיכומים] 8.10.24 28.11.24
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר [לסיכומים] 19.9.24 21.11.24
10126 מבוא למקרוכלכלה 19.9.24 21.11.24
10131 מבוא למיקרוכלכלה 19.9.24 21.11.24
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 26.9.24 25.11.24
10161 מבוא לחשיבה חברתית [לסיכומים] 23.9.24 28.11.24
10163 מבוא להנדסת תעשייה 26.9.24 28.11.24
10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה 8.10.24 28.11.24
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם 8.10.24 21.11.24
10204 יהודים בעידן של תמורות 26.9.24 28.11.24
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים [לסיכומים] 23.9.24 25.11.24
10206 אפריקה בין תלות לעצמאות 26.9.24 21.11.24
10212 יהודה ורומא 19.9.24 21.11.24
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין [לסיכומים] 8.10.24 25.11.24
10269 אישיות: תאוריה ומחקר [לסיכומים] 23.9.24 25.11.24
10278 מבוא למקרא 26.9.24 21.11.24
10286 רגרסיה וניתוח שונות 19.9.24 28.11.24
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים [לסיכומים] 8.10.24 21.11.24
10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 26.9.24 28.11.24
10318 הכנסת שינויים למערכת החינוך 19.9.24 28.11.24
10337 חשיבה היסטורית 23.9.24 21.11.24
10397 כלכלה בין-לאומית ריאלית 26.9.24 28.11.24
10411 האופרה 8.10.24 21.11.24
10421 מבוא לקולנוע ישראלי [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10429 תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך 23.9.24 21.11.24
10434 התנהגות ארגונית-מקרו 23.9.24 25.11.24
10436 ראשיתה של אירופה 26.9.24 28.11.24
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות [לסיכומים] 8.10.24 21.11.24
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 26.9.24 21.11.24
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 8.10.24 21.11.24
10496 מבוא לאסתטיקה 23.9.24 28.11.24
10502 העדפה ובחירה חברתית 26.9.24 21.11.24
10519 כלכלת עבודה 19.9.24 21.11.24
10523 מוסר ועסקים [לסיכומים] 23.9.24 21.11.24
10526 דינמיקה של משא ומתן 23.9.24 25.11.24
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות [לסיכומים] 26.9.24 21.11.24
10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי 8.10.24 21.11.24
10558 ביטחון סוציאלי [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10565 יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות [לסיכומים] 23.9.24 21.11.24
10566 תרבות וארגונים [לסיכומים] 26.9.24 21.11.24
10568 מטפורה בחשיבה החינוכית 8.10.24 25.11.24
10578 הקולנוע הפלסטיני [לסיכומים] 8.10.24 25.11.24
10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות 23.9.24 28.11.24
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות 8.10.24 21.11.24
10612 תקשורת בישראל [לסיכומים] 26.9.24 21.11.24
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי 8.10.24 28.11.24
10619 פסיכופתולוגיה 19.9.24 21.11.24
10629 תורת המחירים ג 19.9.24 25.11.24
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע 26.9.24 28.11.24
10657 החברה הערבית בישראל 23.9.24 21.11.24
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895 26.9.24 25.11.24
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית 8.10.24 21.11.24
10664 ג'נוסייד (רצח עם) [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10688 ניהול התפעול 2 26.9.24 28.11.24
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה 8.10.24 21.11.24
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 26.9.24 28.11.24
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10702 ארגונומיה 23.9.24 25.11.24
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 23.9.24 25.11.24
10723 מדיניות ציבורית [לסיכומים] 8.10.24 25.11.24
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 19.9.24 21.11.24
10738 תאטרון בחברה 23.9.24 28.11.24
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי 26.9.24 21.11.24
10749 סדנת רדיו 8.10.24 25.11.24
10759 אינטליגנציה רגשית [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10763 סדנה ביחסי ציבור 8.10.24 28.11.24
10775 יסודות המחקר הכמותי ב 19.9.24 25.11.24
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות [לסיכומים] 23.9.24 25.11.24
10779 הסחורה האנושית [לסיכומים] 26.9.24 21.11.24
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית 23.9.24 25.11.24
10793 מקרו כלכלה א 19.9.24 21.11.24
10794 מקרו כלכלה ב 19.9.24 25.11.24
10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי 8.10.24 25.11.24
10800 דיני חוזים 26.9.24 28.11.24
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות 23.9.24 25.11.24
10807 שונות בחינוך [לסיכומים] 26.9.24 28.11.24
10812 המשפט החוקתי של ישראל 8.10.24 25.11.24
10817 קהילות באגן הים התיכון 8.10.24 25.11.24
10825 מרכז או שוליים בספרות הישראלית 23.9.24 25.11.24
10836 מבוא למשפט ולדיני עסקים 19.9.24 25.11.24
10845 מבוא לאמנויות 8.10.24 25.11.24
10860 חשבונאות ניהולית 23.9.24 28.11.24
10877 דיני תאגידים ועסקים 23.9.24 28.11.24
10887 עקרונות האקונומטריקה (אנגלית) 19.9.24 28.11.24
10892 סין: פאר ושקיעה של הקיסרות המאוחרת 26.9.24 21.11.24
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 26.9.24 28.11.24
10908 ניהול אסטרטגי 8.10.24 25.11.24
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית 26.9.24 28.11.24
10933 היסטוריה כלכלית 23.9.24 25.11.24
10937 מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה 23.9.24 25.11.24
10938 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה [לסיכומים] 8.10.24 25.11.24
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת 26.9.24 21.11.24
10948 בקרת איכות 8.10.24 25.11.24
10954 כלכלת ישראל 8.10.24 28.11.24
10956 שפה וקוגניציה 19.9.24 21.11.24
10971 כלכלה מוניטרית 23.9.24 25.11.24
10978 אוכל, חברה ותרבות 23.9.24 21.11.24
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה [לסיכומים] 19.9.24 28.11.24
10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים 26.9.24 25.11.24
10999 קלאסיציזם ואמנות 8.10.24 25.11.24
13002 חשבונאות למנהלים 19.9.24 25.11.24
13005 ניהול פיננסי 23.9.24 21.11.24
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 26.9.24 25.11.24
13018 דיני תאגידים למנהלים 23.9.24 28.11.24
13033 המערכת הפיננסית ושוק ההון 23.9.24 25.11.24
13044 תורת המשחקים – יישומים לניהול 8.10.24 25.11.24
13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם 19.9.24 28.11.24
13409 כלכלת עסקים 19.9.24 28.11.24
14102 פרופסיונליזם במערכות חינוך 23.9.24 28.11.24
20109 אלגברה לינארית 1 26.9.24 25.11.24
20116 עולם הכימיה 26.9.24 21.11.24
20117 צפונות כדור-הארץ 8.10.24 28.11.24
20118 ביולוגיה כללית א 8.10.24 28.11.24
20119 ביולוגיה כללית ב 23.9.24 21.11.24
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה 23.9.24 21.11.24
20121 אשנב למדעי החיים 19.9.24 28.11.24
20125 יסודות הפיסיקה 23.9.24 25.11.24
20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים 8.10.24 28.11.24
20215 מכניקה 19.9.24 28.11.24
20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות 8.10.24 21.11.24
20229 אלגברה לינארית 2 26.9.24 25.11.24
20277 מערכות בסיסי-נתונים 23.9.24 28.11.24
20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 8.10.24 21.11.24
20282 כימיה אורגנית לביולוגים 26.9.24 28.11.24
20293 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות 8.10.24 21.11.24
20295 תורת הגרפים 26.9.24 28.11.24
20296 תורת הקודים 8.10.24 28.11.24
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 26.9.24 28.11.24
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 26.9.24 25.11.24
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 26.9.24 25.11.24
20425 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב 23.9.24 21.11.24
20430 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים 26.9.24 21.11.24
20434 מבוא לגיאופיסיקה 19.9.24 25.11.24
20471 ארגון המחשב 8.10.24 28.11.24
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 23.9.24 21.11.24
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 26.9.24 25.11.24
20476 מתמטיקה בדידה 8.10.24 21.11.24
20480 כימיה כללית ב 26.9.24 21.11.24
20490 כימיה כללית ב לביולוגים 26.9.24 21.11.24
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 26.9.24 25.11.24
20511 הרחבת שדות ותורת גלואה 19.9.24 25.11.24
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים 23.9.24 28.11.24
20603 מבוא למדעי הסביבה 26.9.24 21.11.24
20608 מדעי המחשב בקליפת אגוז 8.10.24 25.11.24
20923 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 23.9.24 25.11.24
20924 גנטיקה ב 19.9.24 28.11.24
20934 קריאה מודרכת: נושא מתקדם במתמטיקה 23.9.24 25.11.24
20937 תכנות מערכות דפנסיבי 19.9.24 21.11.24
20947 איזוטופים יציבים בחקר כדור הארץ 23.9.24 21.11.24
20956 נושאים בכימיה אורגנו מתכות-מעבר (אנגלית) 26.9.24 25.11.24
20964 הרצאות אורח-סדנה בנושא מיוחד במדעי המחשב 8.10.24 28.11.24
22902 אלגוריתמים אקראיים 19.9.24 21.11.24
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 19.9.24 25.11.24
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 19.9.24 25.11.24
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 19.9.24 21.11.24
55724 סדנה: חיים בשותפות 8.10.24 28.11.24
91415 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים 19.9.24 25.11.24
91615 היבטים במדיניות וקיימות 23.9.24 21.11.24
95003 מתמטיקה קדם אקדמית 23.9.24 25.11.24
95011 מתמטיקה קדם אקדמית א 23.9.24 25.11.24