סיכום המאמר "לידתו של פולחן האמהות" מאת אן הולט

סיכום בעברית של המאמר. 

סיכום של המאמר שדן בסוציולוגיה של האימהוּת ונלמד בין היתר בקורס "סוגיות יסוד בסוציולוגיה היסטורית" באוניברסיטת בן-גוריון. 

סיכום של המאמר:

הולט, א. (1992). לידתו של פולחן האמהות. בתוך: חיים ששווים פחות (עמ. 234-247). תל-אביב: עם עובד. 

    צריכים עזרה? פנו אלינו: