סיכום המאמר 'נרמול' השילוב או: השילוב כאורח חיים / שונית רייטר

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf. 

סיכום מעולה של המאמר שדן ביחס המורכב במערכת החינוך כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. 

סיכום של המאמר:

רייטר, ש. (2007). "נרמול" השילוב או השילוב כאורח חיים? בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר (עורכים) שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך (עמ' 57-88). חיפה: אחווה הוצאה לאור. 

המאמר נלמד בין היתר בקורס "סוציולוגיה של החינוך – 10485" באוניברסיטה הפתוחה וגם בקורס מבוא לחינוך מיוחד – לקויות קשות במכללה ירושלים. 

צריכים סיכום מותאם אישית של המאמר? 

    צריכים עזרה? פנו אלינו: