סיכום המאמר "היבטים של הפרטה במערכת החינוך" / נוגה דגן-בוזגלו

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf. 

סיכום מעולה של המאמר שדן בהיבטים של הפרטה במערכת החינוך מאת נגה דגן בוזגלו ונלמד בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה. 

סיכום של דו"ח המחקר:

דגן בוזגלו, נ. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. תל-אביב: מרכז אדוה

תהליך ההפרטה במערכת החינוך בישראל הוא נושא לדיון בשנים האחרונות. בישראל, הממשלה אחראית על מתן חינוך לכל האזרחים, אולם בעשורים האחרונים ניכרת עלייה בבתי הספר הפרטיים, בעיקר בצורת בתי ספר דתיים ובתי ספר המנוהלים על ידי ארגונים ללא כוונת רווח. בתי ספר אלה מקבלים מימון ממשלתי, אך הם מקבלים אוטונומיה רבה יותר מבחינת תוכנית הלימודים וקבלת החלטות תעסוקתיות.

תומכי ההפרטה טוענים כי היא מאפשרת גיוון רב יותר ובחירה גדולה יותר במערכת החינוך, וביכולתה להוביל לתוצאות חינוכיות טובות יותר. הם גם טוענים כי זה יכול לעזור להפחית את הנטל על הממשלה ולאפשר שימוש יעיל יותר במשאבים.

מבקרי ההפרטה טוענים כי היא עלולה להוביל להגברת חוסר השוויון במערכת החינוך, כיוון שבתי ספר פרטיים יכולים להיות נגישים רק לחלקים מסוימים באוכלוסייה. הם גם טוענים כי היא יכולה להוביל להפחתת האחריות והפיקוח על מערכת החינוך, ויכולים לתרום להפרדה בין תלמידים על בסיס דת או מעמד חברתי-כלכלי. עם זאת, ההשפעה של מדיניות זו על תהליך ההפרטה ועל מערכת החינוך בישראל עדיין נמצאת בדיון.

המאמר נלמד בין היתר בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה. 

    צריכים עזרה? פנו אלינו: