סיכום מעולה וברור על סעיף 100א לפקודת מס הכנסה: מס יציאה

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה קובע הסדר מיסוי בנובע לנכסיו של אדם שחדל להיות תושב ישראל. אדם שחדל להיות תושב ישראל יראו אותו כמי שמכר את כל נכסיו ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל, ואז באותו יום יש אירוע מס שבו הוא חייב במס כאילו מכר את כל נכסיו. גובה רווח ההון שיחושב לו יהיה בהתאם לשווי הנכסים ביום היציאה מישראל.
סעיף זה רלוונטי בעיקר עבור נכסים שיש לאותו אדם בחו"ל :
לגבי נכסים שהיו לאותו אדם בחו"ל קיימת למדינת ישראל, עד יום עזיבתו, זכות מיסוי על בסיס פרסונלי, כלומר בגלל תושבותו של אותו אדם. מיד לאחר עזיבתו את ישראל יראו בנכסים נכסים בחו"ל המוחזקים ע"י תושב חוץ ולכן מאבדת ישראל את זכות המיסוי. בכדי לשמר את זכות המיסוי שהייתה לישראל, לפחות עד ליום עזיבתו נקבעו הוראות סעיף 100א' כפי שפורטו לעיל.

לאותו אדם ישנה אפשרות מיסוי אחרת – הוא רשאי לדחות את מועד אירוע המס ליום המכירה בפועל של הנכס, ואז ישלם מס על החלק היחסי שנצמח בישראל בהתאם למספר הימים שמיום רכישת הנכס ועד יום עזיבתו את ישראל מחולק במס' הימים מיום רכישת הנכס ועד יום מכירתו, עפ"י הדוגמה שלהלן.

דוגמא

יום רכישה : 1/1/2003
יום יציאה מישראל : 1/1/2008
יום המכירה : 1/1/2010

תמורה במכירה : 1,000,000 ש'
עלות : 300,000 ש'
רווח : 700,000 ש'

רווח חייב בישראל : 5/7 כלומר 500,000 ש'
רווח לא חייב בישראל : 2/7 כלומר 200,000 ש'

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית במשפטים, סיכום מאמרים במשפטים, פתרון מטלות ותרגילים ועוד?

    צריכים עזרה? פנו אלינו: