פתרון מבחן בביוכימיה א

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ביוכימיה א, כולל תשובות. כדי להקל על תהליך הלמידה, התשובות מכוסות ובאפשרותכם לגלות אותן על ידי לחיצה על "לחץ לגילוי התשובה". כך תוכלו קודם כל להתמודד עם השאלה בעצמכם, ולאחר מכן לחשוף את התשובה כדי לבדוק את עצמכם. למידה נעימה!

שאלה 1

Km מוגדר כ
א.מחצית מריכוז הסובסטרט בו קצב הריאקציה הוא מקסימאלי.
ב.ריכוז הסובסטרט בו הקצב שווה למחצית המהירות המקסימאלית.
ג.קבוע דיסוציאציה קומפלקס אנזים סובסטרט.
ד.קבוע דיסוציאציה קומפלקס אנזים תוצר.
ה.קבוע קצב הריאקציה בסטורציה.

ב.ריכוז הסובסטרט בו הקצב שווה למחצית המהירות המקסימאלית.

שאלה 2

פרולין (Pro) קוטעת רצף אלפא הליקס כי
א.היא חומצה אמינית חומצית.
ב. השרשרת האליפטית שלה יוצרת טבעת על הפחמן והחנקן.
ג.היא חומצה אמינית בסיסית.
ד.היא מכילה גופרית (S).
ה.היא חומצה אמינית הקרובה לpKa הפזיולוגי.

ב. השרשרת האליפטית שלה יוצרת טבעת על הפחמן והחנקן.

שאלה 3

איזה מדד מנבא בצורה הטובה ביותר כיוון של ריאקציה?
א. אנטרופיה
ב. אנתלפיה
ג. אנרגיה פנימית
ד. אנרגיה חופשית של גיבס
ה. אנרגיית אקטיבציה

ד. אנרגיה חופשית של גיבס

שאלה 4

עיכוב אלוסטרי כולל
א. קישור מעכב לאתר שונה מהאתר הקושר סובסטרט
ב. קישור מעכב תחרותי לאתר הקושר סובסטרט
ג. קישור מעכב לא תחרותי לאתר הקושר סובסטרט
ד. קישור קאופרטיבי של סובסטרט לאנזים עם לפחות 4 תת יחידות
ה. קישור קאופרטיבי של סובסטרט לאנזים הפועל על פי קינטיקת מיכאליס-מנטן.

א. קישור מעכב לאתר שונה מהאתר הקושר סובסטרט

שאלה 5

מה קורה מיד לאחר קישור ליגנד EGF לרצפטור שלו?
א. אקטיבציה של קינאז סרין/טראונין
ב. אקטיבציה של טירוזין פוספטיאז
ג. אקטיבציה של טירוזין קינאז
ד. אקטיבציה של פוספוליפאז
ה. אקטיבציה של GTPase

ג. אקטיבציה של טירוזין קינאז

שאלה 6

כימוטרפסינוגן הופך לכימוטרפין ע"י
א. קישור יון מתכת
ב. חיזור קשר דיסולפטי
ג. חיתוך פרוטואליטי
ד. זרחון שייר R
ה. יצרת קשר עם cAMP

ג. חיתוך פרוטואליטי

שאלה 7

במבנה שניוני אלפא הליקס נשמר ע"י
א. קשרים יונים
ב. קשרי מימן
ג. קשרים דיסולפטים
ד. קשרים הידרופובים
ה. קשרי ון-דר-וולס

ב. קשרי מימן

שאלה 8

מהמבנה הראשוני של אנזים ניתן לדעת
א. בוודאות את החומצות האמינו באתר הפעיל של האנזים
ב. במדיוק את המשקל המולקולארי של האנזים
ג. במדוייק את הטמפרטורה בה האנזים יאבד את פעילותו
ד. בערך את ערך Km של האנזים
ה. בערך את ערך Vmax של האנזים

ב. במדיוק את המשקל המולקולארי של האנזים

שאלה 9

איזה אנזים נתון לרב לפידבק שלילי ע"י מטבוליט תוך תאי?
א. אנזים שנמצא בשלב האחרון של תהליך קטבולי
ב. אנזים שנמצא בשלב האחרון של ביוסינתזה
ג. אנזים שנמצא בשלב הראשון של ביוסינתזה
ד. אנזים שנמצא במטריקס החוץ תאי
ה. אנזים שנמצא בליזוזום

ג. אנזים שנמצא בשלב הראשון של ביוסינתזה

שאלה 10

מבנה רבעוני
א. קיים בכל החלבונים.
ב. הוא המבנה התלת מימד של החלבון
ג. קובע פעילות אלוסטרית של אנזים
ד. נקבע על פי המבנה הראשוני של האנזים
ה. נקבע על פי המבנה השניוני של האנזים

ד. נקבע על פי המבנה הראשוני של האנזים

שאלה 11

ריבונוקלאז איבד את פעילותו הקטליטית לאחר הוספת אוריאה ובטא-mercaptoethanol, למה חומרים אלו גרמו?
א. פירוק הקשר הפפטידי ואיבוד המבנה הראשוני
ב. פירוק קשרים קוולנטים בין פחמן מרכזי וקבוצת R בכל חומצות האמינו
ג. פתיחת קשרי S-S וקשרי מימן ואיבוד המבנה השלישוני
ד. שינוי ברצף חומצות האמינו
ה. תחרות על אתר קישור הסובסטראט

ג. פתיחת קשרי S-S וקשרי מימן ואיבוד המבנה השלישוני

שאלה 12

המוגלובין נבדל ממיוגלובין בכך ש
א. המוגלובין קושר חמצן ומיוגלובין קושר פחמן דו חמצני.
ב. מיוגלובין הינו קאופרטיבי והמוגלובין אינו
ג. מיוגלובין רווי בחמצן בלחץ חלקי נמוך מהמוגלובין
ד. מיוגלובין נמצא בכדוריות דם אדומות והמוגלובין בשריר
ה. מיוגלובין הוא תת יחידה של המוגלובין

ג. מיוגלובין רווי בחמצן בלחץ חלקי נמוך מהמוגלובין

שאלה 13

2,3-BPG
א. מגבירה אפיניות של המוגלובין לחמצן
ב. מקטינה אפיניות של המוגלובין לחמצן
ג. נקשרת רק להמוגלובין עוברי
ד. א+ג
ה. א+ב

ב. מקטינה אפיניות של המוגלובין לחמצן

שאלה 14

מי בקר אלוסטרי של המוגלובין?
א. פחמן דו חמצני
ב. יון ברזל
ג. H+
ד. א+ג
ה. א+ב+ג

שאלה 15

מה נכון לגבי אנזימים?
א. אנזים יכול לשנות אך ורק את קצב הריאקציה ולא את מהותה.
ב. אנזים מייצב את מצב הבינים ובכך קובע במידה רבה איזה מבין התוצרים הסופים יווצר
ג. אנזים משנה את הדלתא G של הראקציה
ד. א+ג
ה. א+ב

שאלה 16

במיכאליס מנטן כש S>>Km
א. V0=Vmax
ב. האנזים פועל במהירות המקסימאלית שלו
ג. Km=Vmax
ד. א+ב
ה. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 17

יון האבץ באנזים carbonic anhydrase תפקידו הוא
א. לשנות את ה pKa של המים
ב. ליצור קשרים חזקים אך הפיכים ובכך לזרז את יצור מצב המעבר
ג. הנוקלאופיל בריאקציה
ד. א+ב
ה. ב+ג

א. לשנות את ה pKa של המים

שאלה 18

אנזים עם בקרה אלוסטרית
א. לא פועלים על פי קינטיקת מיכאליס מנטן
ב. מבוקרים ע"י קישור מולקולה לאתר הפעיל
ג. בגרף של מהירות תגובה כתלות בריכוז מיצרים עקומה סיגמואידית (S)
ד. א+ג
ה. א+ב+ג

שאלה 19

חלבוני G הטרוטרימרים
א. משופעלים על ידי הידרוליזה של GTP לGDP על תת יחידה אלפא
ב. משופעלים על ידי שחלוף GDP לGTP על תת יחידה בטא
ג. עובר אינאקטיבציה עקב שחלוף GDP לGTP
ד. מורכבים משלוש תת יחידות זהות
ה. אף תשובה אינה נכונה

ה. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 20

מה לא מהווה מרכיב במסלולי העברת סיגנל
א. דיסוציאציה של חלבון G
ב. פירוק אנזמיתי של PIP3
ג. עליה ברמות הcAMP
ד. עליה ברמות הסידן
ה. זרחון של ADP לGTP

ה. זרחון של ADP לGTP

שאלה 21

רצפטור אינסולין נבדל מEGFR בכך
א. רצפטור אינסולין חוצה ממברנה פעם אחת וEGFR חוצה 7 פעמים
ב. רצפטור אינסולין קושר מולקולת ליגנד אחת וEGFR שתי מולקולות ליגנד
ג. רצפטור אינסולין קושר שתי מולקולות ליגנד וEGFR מולקולת ליגנד אחת
ד. עקרון הפעולה של שניהם שונה
ה. אף תשובה אינה נכונה

ב. רצפטור אינסולין קושר מולקולת ליגנד אחת וEGFR שתי מולקולות ליגנד

שאלה 22

תהליך קטבולי
א. דורש אנרגיה זמינה לסינתזה
ב. מנגנון תוך תאי שהופך אנרגיה עצורה בפחמימות ושומנים לאנרגיה זמינה
ג. גליקוליזה, מעגל קרבס, פוספורילציה אוקסידנטית
ד. ב+ג
ה. א+ג

שאלה 23

ריאקציה בתהליך חילוף חומרים מתאפשרת כש
א. ראקציה שלא יכולה להתרחש מבחינה תרמודינמית מצומדת להידרוליזה של מס' נחוץ של ATP
ב. דלתא G גדול מאפס
ג. אנרגיה חופשית של צימוד ריאקציות קטנה מאפס
ד. א+ב
ה. א+ג

שאלה 24

מולקולה בעלת פוטנציאל גבוה לעברת Pi
א. תורמת לזרחון ADP
ב. מצויה בשריר לדוג'
ג. מתווכת ביצירת ATP בגליקוליזה
ד. א+ב
ה. כל התשובות נכונות

ה. כל התשובות נכונות

שאלה 25

מה נכון
א. PDH (פירובט דההידרוגנאז) מצוי במיטוכנדריה
ב. חמצון פירובט לאצטיל coA הוא הפיך
ג. חמצון פירובט לאצטיל coA מאפשר צימוד בין גליקוליזה למעגל קרבס
ד. א+ג
ה. כל התשובות נכונות

שאלה 26

מה נכון לגבי NADH?
א. משתתפת בתהליך זרחון חמצוני
ב. מיוצרת רק במעגל קרבס
ג. נשאית אלקטרונים בתהליכים אנבולים
ד. תורמת אלקטרונים לקומפלקס 2
ה. אף תשובה אינה נכונה

א. משתתפת בתהליך זרחון חמצוני

שאלה 27

PDH מעוכב ע"י
א. ריכוז גבוה של NADH ואצטיל coA , פוספרילציה ומטען אנרגתי גבוה
ב. ריכוז גבוה של NADH ואצטיל coA , דהפוספרילציה ומטען אנרגתי גבוה
ג. ריכוז נמוך של NADH ואצטיל coA , פוספרילציה ומטען אנרגתי גבוה
ד. ריכוז נמוך של NADH ואצטיל coA , פוספרילציה ומטען אנרגתי נמוך
ה. ריכוז גבוה של NADH ואצטיל coA , פוספרילציה ומטען אנרגתי נמוך

א. ריכוז גבוה של NADH ואצטיל coA , פוספרילציה ומטען אנרגתי גבוה

שאלה 28

מעגל קרבס
א. מקור לפרוקרסרים ביוסנתטים כמו חומצות אמינו, פירמידינים, חומצות שומן
ב. מסלול משותף לחמצון תוצרי מזון
ג. מבוקר ישירות ע"י pH
ד. א+ב
ה. כל התשובות נכונות

שאלה 29

מפל אלקטרוכימי עקב פוספורילציה אוקסידנתית
א. pH גבוה במטריקס (8) ונמוך באיזור הבין ממברנאלי (7)
ב. סביבה פנימית חיובית וחיצונית שלילית
ג. מעכב ATP סינתאז
ד. כל התשובות נכונות
ה. אף תשובה אינה נכונה

א. pH גבוה במטריקס (8) ונמוך באיזור הבין ממברנאלי (7)