שחזור (מבחן לדוגמא) ביסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית – כולל תשובות!

שאלה 1

מהי המטרה העיקרית של הטיפול עפ"י בנימין?
א. שינוי
ב. תמיכה
ג. יצירת קשר

שאלה 2

סיום טיפול עפ"י בנימין:
א. לפי מה שנקבע מראש
ב. אם אין תועלת בטיפול
ג. יש לסיים לאחר שנה

ב. אם אין תועלת בטיפול

שאלה 3

הקשר בין אקסיומה להשערה
א. אקסיומה מכתיבה את החיים לאדם. מה שהיה יהיה. השערה פותחת אפשרויות, חופש בחירה בין אלטרנטיבות.
ב. אקסיומה מקנה למטופל חוסר בטחון ואילו השערה משאירה אותו לא בטוח.
ד. אף תשובה לא נכונה

א. אקסיומה מכתיבה את החיים לאדם. מה שהיה יהיה. השערה פותחת אפשרויות, חופש בחירה בין אלטרנטיבות.

שאלה 4

מהם מחסומים בתקשורת על פי קורמיקו?
א. תוויות שיש לעו"ס על המטופל
ב. התנהגויות בעייתיות ואישיותיות של המטופל
ג. הבדלים בשיח ובשפה
ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות

שאלה 5

כשהלקוח מתחיל לספר סיפור, בדר"כ
א. מדובר בתוכן.
ב. אין תוכן.
ג. הוא מתחיל ישר מהמשמעויות.
ד. הוא מתחיל ישר מהרגשות

א. מדובר בתוכן

שאלה 6

נוירונים של מראה במאמר אמפתיה עפ"י גרדס וסגל:
א. הגוף מגיב על מה שראה כאילו הוא חווה זאת בעצמו
ב. מופעלים כאשר אתה מסתכל במראה ומזהה את עצמך

א. הגוף מגיב על מה שראה כאילו הוא חווה זאת בעצמו

שאלה 7

מהי גמישות מנטלית?
א. גמישות מחשבתית על העצמי
ב. שליטה על כוחות של העצמי
ג. יכולת להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של האחר.

ג. יכולת להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של האחר.

שאלה 8

שני משפטים לדוגמא: "מה דעתך על המבחן?" "וודאי חשבת על הבחינה, נכון?"
א. השאלה הראשונה ישירה והשנייה עקיפה
ב. השאלה הראשונה פתוחה והשניה מניפולטיבית
ג.השאלה הראשונה טנטטיבית ושאלה השניה מניפסטית

א. השאלה הראשונה ישירה והשנייה עקיפה

שאלה 9

מעורבות אמפטית משמעה-
א. להבין את דבריי המטופל ולשקף לו אותם חזרה.
ב. להבין את דברי המטופל אך לא בהכרח לשקף לו אותם חזרה.

א. להבין את דבריי המטופל ולשקף לו אותם חזרה.

שאלה 10

מתי מטפל מסתכן?
א. כשהוא מדבר בכנות
ב. כשהוא לא גובה תשלום
ג. כשהוא מגביל את הטיפול בזמן
ד. כשהוא מקבל מתנות

א. כשהוא מדבר בכנות

שאלה 11

לעיתים כשקשה לנו להתמודד עם רגש מסויים אנו ממירים אותנו לשפה אחרת, לאיזה שפות ניתן להמיר רגש-
א. לשפת הגוף או לרגשות אלטרנטיביים.
ב. לשפת המעשה
ג. לשפת המחשבה
ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 12

שאלות לאיתור כוחותיו של המטופל יכולות להיות
א. שאלות הנוגעות ליוצאי דופן
ב. שאלות דירוג- תדרג לי על סקאלה של בין 0-10
ג. שאלות התמודדות- כשהמטפל אומר למטופל מה אתה היית עושה אם היית במקומי.
ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות