שחזור (מבחן לדוגמא) בסטטיסטיקה לתלמידי פסיכולוגיה – כולל תשובות!

שאלה 1

בהנחה והגדילו את גודל המדגם. כיצד יושפעו הממוצע ס"ת בהנחה ששאר המדדים לא השתנו?
א. הממוצע וסטיית התקן יגדלו והשכיח לא ישתנה.
ב. הממוצע ייגדל וס"ת תגדל.
ג. הממוצע לא ישתנה וס"ת תקטן.
ד. כל המדדים יגדלו.

ג. הממוצע לא ישתנה וס"ת תקטן.

שאלה 2

חוקר טעה במחקרו ובחר אלפא 0.1 במקום 0.01. זה יגרום ל:
א. הגדלת רמת בטחון
ב. הגלת עוצמת המניפולוציה
ג. הגדלת עוצמת המבחן
ד. אף תשובה אינה נכונה

ג. הגדלת עוצמת המבחן

שאלה 3

מלאני ומרי ערכו מחקר, שתיהן השתמשו באותם נתונים, מלאני דחתה ומרי לא. מה לא אפשרי? (Z=1.66)
א. שתיהן קבעו 0.05 אלפא אפריורית, מלאני קבעה חד זנבי ומרי קבעה דו זנבי.
ב. האלפא הפוסטריורית של מלאני קטנה מאלפא הפוסטריורית של מלני.
ג. שניהם חד זנבי מלאני בחרה רמת מובהקות גבוהה יותר ממרי.
ד. הכל אפשרי

ב. האלפא הפוסטריורית של מלאני קטנה מאלפא הפוסטריורית של מלני.

שאלה 4

נתון p=0.052 וn=20. מה ניתן לומר?
א. נדחה את h0 ברמת מובהקות 0.01
ב. נדחה את h0 ברמת מובהקות 0.05
ג. לא נדחה את h0 ברמת ביטחון 0.95
ד. א+ב נכונות

ג. לא נדחה את h0 ברמת ביטחון 0.95

שאלה 5

אדם ובועז העלו השערה כי בקיץ עולה מספר הצפצופים של נהג ממוצע בישראל. שניהם השתמשו בהשערה חד זנבית ימנית וקבעו רמת מבוהקות של 5% . n=40 אדם בדק את ההשערה באמצעות מבחן Z ובועז המפוזר בדק את ההשערה במבחן t. מה נכון לומר?
א. הסתברות גבוה שהערך המחושב במבחן של אדם יהיה גדול מהערך המחושב במבחן של בועז.
ב. הערך הקריטי במבחן של בועז גדול מהערך הקריטי במבחן של אדם.
ג. למבחן של אדם עוצמת מבחן גדולה יותר מהמבחן של בועז.
ד. כל התשובות נכונות

ד. כל התשובות נכונות

שאלה 6

הסתברות מותנית. חברים רוצים לטייל בנחל דרגות ולא ניתן לטייל בעת שיטפון. בכל יום גשום קיים סיכוי של 60% לשיטפון. 40% מכלל הימים הם גשומים. מה אינו נכון :
א.המאורע שיטפון מוכל במאורע יום גשום
ב. המאורעות יום גשום ושיטפון משלימים
ג. ההסתברות שלא יהיה שיטפון היא 0.76
ד. המאורע יום שאינו גשום זר למאורע שיטפון

ב. המאורעות יום גשום ושיטפון משלימים

שאלה 7

אם החוקר משנה את המניפולציה במחקר, אז מה יקרה:
א. עוצמת המבחן תקטן, הערכים הקריטים יהיו יותר קיצוניים.
ב. עוצמת המבחן תקטן, הערכים הקריטים לא ישתנו.
ג. רמת הביטחון תקטן, הערכים הקריטים יהיו יותר קיצוניים.
ד. רמת הביטחון תקטן, הערכים הקריטים לא ישתנו.

ד. רמת הביטחון תקטן, הערכים הקריטים לא ישתנו.

שאלה 8

במבחן טי לבלתי תלויים יותר קל לדחות את השערת האפס כאשר:
דרגות החופש _______, האלפא האפריורית ________, ההשערה ________, ושונויות המדגמים ______.
א. גדולות יותר, גדולה יותר, דו זנבית, קטנות יותר.
ב. קטנות יותר, גדולה יותר, חד זנבית, קטנות יותר.
ג. גדולות יותר, גדולה יותר, השערת חד זנבית, קטנות יותר.
ד. קטנות יותר, קטנה יותר, חד זנבית, גדולות יותר.
ה. גדולות יותר, גדולה יותר, חד זנבית, גדולות יותר.

ג. גדולות יותר, גדולה יותר, השערת חד זנבית, קטנות יותר.

שאלה 9

חוקר יחסי אחים התעניין ביכולת ההכלה והאמפטיה של אחים בכורים לאחיהם הצעירים. לצורך המחקר צפה ב45 זוגות של אחים בכורים ואחיהם הצעירים והשווה בין יכולת ההכלה של האחים הבכורים כלפי אחיהם הצעירים, ליכולת ההכלה והאמפטיה הכלליות באוכלוסיה. ציוני יכולת ההכלה נעו בסולם של 1-100 לפי הערכה של מומחים לתחום. הנחת הנורמליות מתקיימת. באיזה מבחן סטטיסטי על החוקר החוקר להשתמש?
א. מבחן T למדגם יחיד
ב. מבחן T למדגמים מזווגים
ג. מבחן T לבלתי תלויים
ד. מתאם פירסון

א. מבחן T למדגם יחיד

שאלה 10

שלושה אנשים עשו מבחן, חמישה מהם קיבלו ציון 100, שלושה-90, שניים-80. לאחר מכן אחד מהם שקיבל 80 שיפר את הציון ל-90. איך הושפעו מך מדדי המרכז?
א. החציון יגדל, הממוצע יגדל והשכיח לא ישתנה
ב. הממוצע והטווח יגדלו
ג. הממוצע יגדל והחציון לא ישתנה
ד. כל מדדי המרכז ישתנו

ג. הממוצע יגדל והחציון לא ישתנה

שאלה 11

מתי נגיד שיש קשר סטטיסטי חיובי בין שני משתנים?
א. P(A/B)=P(B/A)
ב. P(A∩B)=P(B/A)*P(B)
ג. P(B/A)>P(B)
ד. ב+ג

שאלה 12

חוקרת רוצה לבחון את ההבדל בציונים במבחן בפסיכולוגיה בין סטודנטים יהודים לבין סטודנטים ערבים. באיזה מבחן תשתמש?
א.מבחן טי למדגם יחיד
ב. מבחן טי לבלתי תלויים
ג. מבחן טי למדגמים בתלויים
ד. מתאם ספירמן

ב. מבחן טי לבלתי תלויים