דוגמא לפרק ממצאים במחקר איכותני – בנושא מודעות של גננות לחשיבות תנועת הגוף וליציבה הנכונה של ילדי הגן (עברית)

דוגמא לפרק ממצאים במחקר איכותני בעברית, להורדה בחינם PDF.  מדובר בפרק ממצאים מתוך מאמר מצויין שעוסק דוגמא לפרק ממצאים במחקר איכותני – בנושא המודעות של גננות לחשיבות תנועת הגוף וליציבה הנכונה בקרב ילדי הגן.  דוגמא לפרק ממצאים במחקר איכותני מתוך: גיל, א. וזרעיני, ת. (2022). מודעותן של גננות לחשיבות תנועת

» Read more

דוגמא לפרק דיון במחקר איכותני – בנושא התמודדות נשים חרדיות עם גירושין (עברית)

דוגמא לפרק דיון במחקר איכותני בעברית, להורדה בחינם PDF.  מדובר בפרק דיון מתוך מאמר מעולה שעוסק בחוויות והתמודדות של נשים חרדיות עם גירושין.  . דוגמא לפרק דיון במחקר איכותני בארט, ע. ובן ארי, ע. (2016) אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית. בתוך ע. גונן (עורך),

» Read more

דוגמא לפרק שיטה במחקר איכותני – חווית המעבר ממתמודד עם מוגבלויות פסיכיאטריות ממושכת לצרכן נותן שירות (עברית)

דוגמא לפרק שיטת המחקר במחקר איכותני בעברית, להורדה בחינם PDF.  מדובר בפרק שיטה מתוך דוקטורט מעולה שעוסק בחוויות של מתמודדי נפש במעבר להיותם צרכן נותן שירות כלומר – כאשר הם מסייעים למתמודדי נפש אחרים.  . דוגמא לפרק שיטה במחקר איכותני סינגר, י. (2010). חווית המעבר ממתמודד עם מוגבלויות פסיכיאטריות ממושכת

» Read more

חווייתם של אנשים בגיל זיקנה שמונה להם אפוטרופוס – דוגמא למחקר איכותני (עברית)

דוגמא למחקר איכותני בעברית, להורדה בחינם PDF.  מאמר אקדמי מצויין שעוסק בתפיסות ובתחושות של מבוגרים שמונה להם אפוטרופוס.  . דוגמא למחקר איכותני שמיר, מ. ודורון, י. (2020). ‏חווייתם של אנשים בגיל זיקנה שמונה להם אפוטרופוס. חברה ורווחה, 40(2-3), 349-373. 

» Read more

פרספקטיבות של מטופלים בבתי חולים לגבי מה מהותי כדי לאפשר רפואה מקילה אופטימלית – דוגמא למחקר איכותני (אנגלית)

דוגמא למחקר איכותני באנגלית, להורדה בחינם PDF.  מאמר אקדמי מצויין שעוסק בתפיסות של מטופלים בבתי חולים לגבי הגורמים המאפשרים לקבל רפואה פליאטיבית (רפואה מקלה) אופטימלית.  . דוגמא למחקר איכותני Virdun, C., Luckett, T., Lorenz, K., Davidson, P. M., & Phillips, J. (2020). Hospital patients’ perspectives on what is essential to

» Read more

סיכום בעברית של המאמר Falling into the depths of his mind: Action research as a way of maintaining a relationship with a loved one with dementia

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ docx.  סיכום מעולה של המאמר שעוסק במחקר פעולה לגבי שימור מערכות יחסים עם אדם קרוב שלוקה בדמנציה, וחוויות החוקרת במהלך התפתחות מערכת היחסים עם אדם עם דמנציה.  . תרגום מסוכם של המאמר: Arieli, D. (2013). Falling into the depths of his mind: Action

» Read more