מועדי בחינות בסמסטר קיץ 2024 (2024ג') באוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יודעים שבאחריותם לדאוג שמועדי הבחינות בקורסים שהם נרשמים אליהם לא מתנגשים. כדי שתוכלו לוודא זאת, להלן מועדי הבחינות בסמסטר הקיץ 2024. בהצלחה! מספר קורס שם הקורס מועד א מועד ב 04101 אשנב למתמטיקה 23.9.24 28.11.24 10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד 8.10.24 21.11.24 10106 תכנון לימודים, הוראה

» Read more