סיכום המאמר 'נרמול' השילוב או: השילוב כאורח חיים / שונית רייטר

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן ביחס המורכב במערכת החינוך כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.  סיכום של המאמר: רייטר, ש. (2007). "נרמול" השילוב או השילוב כאורח חיים? בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר (עורכים) שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך

» Read more

סיכום המאמר "הכיתה כמערכת משמעויות" / יצחק קשתי, מרדכי אריאלי ויהודית הראל

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן ביחסי הגומלין המורכבים בין המורה לבין התלמידים בכיתה ונלמד בין היתר בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה.  סיכום של המאמר: קשתי, י., אריאלי, מ. והראל, י. (1985). הכיתה כמערכת משמעויות. מגמות, 29(1), 7-21.  ניתן לראות את

» Read more

סיכום מאמר אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים

סיכום בעברית של המאמר.  סיכום של המאמר החשוב של דימיטרי שומסקי שעוסק באתניות ובאזרחות כפי שהן נתפסות בעיני הישראלים שעלו מברית המועצות לשעבר.  סיכום של המאמר: שומסקי, ד. (2001). אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים. תיאוריה וביקורת, 19, 17-40.  קישור לטקסט מלא של המאמר.  תפיסת האתניות בקרב ישראלים שעלו ממדינות ברית

» Read more

סיכום המאמר "לידתו של פולחן האמהות" מאת אן הולט

סיכום בעברית של המאמר.  סיכום של המאמר שדן בסוציולוגיה של האימהוּת ונלמד בין היתר בקורס "סוגיות יסוד בסוציולוגיה היסטורית" באוניברסיטת בן-גוריון.  סיכום של המאמר: הולט, א. (1992). לידתו של פולחן האמהות. בתוך: חיים ששווים פחות (עמ. 234-247). תל-אביב: עם עובד. 

» Read more

סיכום המאמר "היבטים של הפרטה במערכת החינוך" / נוגה דגן-בוזגלו

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן בהיבטים של הפרטה במערכת החינוך מאת נגה דגן בוזגלו ונלמד בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה.  סיכום של דו"ח המחקר: דגן בוזגלו, נ. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. תל-אביב: מרכז אדוה.  תהליך ההפרטה במערכת החינוך

» Read more

סיכום בעברית של המאמר Toward a theory of childhood learning disorders, hyperactivity, and aggression

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ docx.  סיכום מעולה של המאמר השואף ליצור אינטגרציה תיאורטית של הקשרים בין ליקויי למידה, היפראקטיביות ותוקפנות בילדות.  . תרגום מסוכם של המאמר: Mawson, A. R. (2012). Toward a theory of childhood learning disorders, hyperactivity, and aggression. ISRN psychiatry, 2012.

» Read more

סיכום בעברית של המאמר Falling into the depths of his mind: Action research as a way of maintaining a relationship with a loved one with dementia

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ docx.  סיכום מעולה של המאמר שעוסק במחקר פעולה לגבי שימור מערכות יחסים עם אדם קרוב שלוקה בדמנציה, וחוויות החוקרת במהלך התפתחות מערכת היחסים עם אדם עם דמנציה.  . תרגום מסוכם של המאמר: Arieli, D. (2013). Falling into the depths of his mind: Action

» Read more