פתרון מבחן בביוכימיה א

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ביוכימיה א, כולל תשובות. כדי להקל על תהליך הלמידה, התשובות מכוסות ובאפשרותכם לגלות אותן על ידי לחיצה על "לחץ לגילוי התשובה". כך תוכלו קודם כל להתמודד עם השאלה בעצמכם, ולאחר מכן לחשוף את התשובה כדי לבדוק את עצמכם. למידה נעימה! שאלה 1 Km מוגדר כא.מחצית מריכוז

» Read more

מבחן לדוגמא באבולוציה (מבוא לאבולוציה) – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות.  שאלה 1 מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:א) צ'ארלס דארווין, וגם Wallaceהציעו שהשינוי האבולוציוני מונע על ידי תהליך הברירה הטבעיתב) צ'ארלס דארווין וגם למארק, הציעו שמינים משתנים ומתפצלים למינים אחריםג) בניגוד ללמארק, דארווין התנגד לרעיון על פיו כל תאי

» Read more

מבחן לדוגמא במסדי נתונים – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מסדי נתונים. ללמידה אפקטיבית, קודם נסו לפתור את השאלה בעצמכם, ורק לאחר מכן לחצו על "לחץ לגילוי התשובה" ובדקו את עצמכם.  שאלה 1 נתונות הטבלאות הבאות לייצוג מרפאת שיניים: Patients (patientId, firstName, lastName, YearOfBirth, gender)TreatmentTypes (treatmentTypeId, treatmentName, price)TreatmentForPatient (patientId,treatmentTypeId, dayAsInt) ניתן להניח שdayAsInt הוא מספר שלם המייצג

» Read more

מבחן לדוגמא במבוא ללמידה – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות.  שאלה 1 למידה הינה:א. גמישה וניתנת להתאמהב. תכונה סתגלנית בסיסיתג. מורכבת ככל שהסביבה מורכבתד. כל התשובות נכונות לחץ לגילוי התשובה ד. כל התשובות נכונות שאלה 2 אדם ישתמש באלימות כתוצאה כאשר הוא:א. לא מצליח לתפוס את קצב השתנות הסביבה.ב.

» Read more

מבחן לדוגמא בבריאות וחולי המבוגר – כולל תשובות!

שאלה 1 איזה מהבאים מאפיינים את ה- epidemiologic transition?a. תוחלת החיים הממוצעת בעולם השלישי מגיעה ל- 70 שנהb. ירידה בשכיחות מחלות זיהומיות במדינות מפותחותc. שכיחות מוגברת של תת-תזונה מסוג מחסור חמור בקלוריות (caloric malnutrition) במדינות מפותחותd. ב' ו-ג' נכונים לחץ לגילוי התשובה b. ירידה בשכיחות מחלות זיהומיות במדינות מפותחות שאלה

» Read more

מבחן לדוגמא בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א' – כולל תשובות!

שאלה 1 חוקרים יצרו עכבר טרנסגני המכיל גן מאפרסק. הגן התבטא בכל תאי העכבר. איך החדירו את גן האפרסק לעכבר? 1.העכבר עבר טרנספקציה בעזרת פלסמיד שנשא את הגן מהאפרסק2.העכבר הודבק בוירוס שנשא את הגן מהאפרסק3.הגן הוזרק לתאי הזרע מהם העכבר נוצר4.הגן הוזרק לתאי הביצית ממנה העכבר נוצר5.כל התשובות נכונות לחץ

» Read more

מבחן לדוגמא בפסיכולוגיה פיזיולוגית – כולל תשובות!

שאלה 1 נוירון מוטורי מסוג α (אלפא):‏א) נמצא קרוב לתאי עור‏ב) מבצע אינטגרציה בין מידע מוטורי המגיע מהמוח ומעמוד השדרה‏ג) מקבל מידע חושי בלבד‏ד) מעביר מידע לתא שריר לחץ לגילוי התשובה ‏ד) מעביר מידע לתא שריר שאלה 2 1) בארגון הסומטוטופי של M1 נמצא ששיעור גדול במיוחד של שטח הקורטקס

» Read more

שחזור (מבחן לדוגמא) במבוא לפסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה – מועד א' – אוניברסיטת חיפה אם יש לנו רק cons:א. ראיית הלילה שלנו תיפגעב. ראיית היום שלנו תיפגעג. א+ב "הmind משתנה בהתאם לפעילות המוחית"- מתאים לגישה:א. סטרוקטרליזםב. פונקציאליזםג. מטירליזםד. דואליזם ג'ון לוק טען שהתודעה מתעצבת בהתאם לחושים לעומתו דקארט דגל בגישהא. דתית- הכל בידי אלוהיםב. רציונלית- התודעה

» Read more

מבחן לדוגמא בהתנהגות ארגונית מיקרו מאקרו – כולל תשובות!

שאלה 1 1. מה מהבאים נמצא נכון לגבי הקשר בין מצפוניות מתוך ה-BIG5 ומנהיגות כריזמטית:א. נמצאת בקשר שלילי עם מנהיגות כריזמטית.ב. נמצאת בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.ג. קיימים מקרים בהם היא תמצא בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.ד. נמצאת בקשר חיובי עם מנהיגות מתגמלת.ה. נמצאת בקשר שלילי עם מנהיגות מתגמלת. לחץ

» Read more

שחזור (מבחן לדוגמא) בסטטיסטיקה לתלמידי פסיכולוגיה – כולל תשובות!

שאלה 1 בהנחה והגדילו את גודל המדגם. כיצד יושפעו הממוצע ס"ת בהנחה ששאר המדדים לא השתנו?א. הממוצע וסטיית התקן יגדלו והשכיח לא ישתנה.ב. הממוצע ייגדל וס"ת תגדל.ג. הממוצע לא ישתנה וס"ת תקטן.ד. כל המדדים יגדלו. לחץ לגילוי התשובה ג. הממוצע לא ישתנה וס"ת תקטן. שאלה 2 חוקר טעה במחקרו ובחר

» Read more
1 2