מבחן לדוגמא באבולוציה (מבוא לאבולוציה) – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות.  שאלה 1 מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:א) צ'ארלס דארווין, וגם Wallaceהציעו שהשינוי האבולוציוני מונע על ידי תהליך הברירה הטבעיתב) צ'ארלס דארווין וגם למארק, הציעו שמינים משתנים ומתפצלים למינים אחריםג) בניגוד ללמארק, דארווין התנגד לרעיון על פיו כל תאי

» Read more