סיכום מאמר אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים

סיכום בעברית של המאמר.  סיכום של המאמר החשוב של דימיטרי שומסקי שעוסק באתניות ובאזרחות כפי שהן נתפסות בעיני הישראלים שעלו מברית המועצות לשעבר.  סיכום של המאמר: שומסקי, ד. (2001). אתניות ואזרחות בתפיסת הישראלים הרוסים. תיאוריה וביקורת, 19, 17-40.  קישור לטקסט מלא של המאמר.  תפיסת האתניות בקרב ישראלים שעלו ממדינות ברית

» Read more