מבחן לדוגמא בביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א' – כולל תשובות!

שאלה 1 חוקרים יצרו עכבר טרנסגני המכיל גן מאפרסק. הגן התבטא בכל תאי העכבר. איך החדירו את גן האפרסק לעכבר? 1.העכבר עבר טרנספקציה בעזרת פלסמיד שנשא את הגן מהאפרסק2.העכבר הודבק בוירוס שנשא את הגן מהאפרסק3.הגן הוזרק לתאי הזרע מהם העכבר נוצר4.הגן הוזרק לתאי הביצית ממנה העכבר נוצר5.כל התשובות נכונות לחץ

» Read more