מבחן לדוגמא בבריאות וחולי המבוגר – כולל תשובות!

שאלה 1 איזה מהבאים מאפיינים את ה- epidemiologic transition?a. תוחלת החיים הממוצעת בעולם השלישי מגיעה ל- 70 שנהb. ירידה בשכיחות מחלות זיהומיות במדינות מפותחותc. שכיחות מוגברת של תת-תזונה מסוג מחסור חמור בקלוריות (caloric malnutrition) במדינות מפותחותd. ב' ו-ג' נכונים לחץ לגילוי התשובה b. ירידה בשכיחות מחלות זיהומיות במדינות מפותחות שאלה

» Read more