מבחן לדוגמא בהתנהגות ארגונית מיקרו מאקרו – כולל תשובות!

שאלה 1 1. מה מהבאים נמצא נכון לגבי הקשר בין מצפוניות מתוך ה-BIG5 ומנהיגות כריזמטית:א. נמצאת בקשר שלילי עם מנהיגות כריזמטית.ב. נמצאת בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.ג. קיימים מקרים בהם היא תמצא בקשר חיובי עם מנהיגות כריזמטית.ד. נמצאת בקשר חיובי עם מנהיגות מתגמלת.ה. נמצאת בקשר שלילי עם מנהיגות מתגמלת. לחץ

» Read more