למה בדיקת מקוריות חיונית לכל עבודה אקדמית, כולל אלה שכתבת בעצמך?

כבר כמה שנים שהמרצים במלחמת חורמה נגד הסטודנטים בנושא ההעתקות. אותם מרצים עושים בדיקת מקוריות  אוטומטית, באמצעות תוכנה, לכל העבודות האקדמיות שאנחנו מגישים, קטנה כגדולה. הם מחפשים אותנו בכל פינה, ויכולים לעשות לנו את המוות אפילו על שורה קטנה מויקיפדיה שלא שינינו בה מספיק את הנוסח ונתפסה כמועתקת. אבל למרבה

» Read more