מבחן לדוגמא במבוא ללמידה – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות.  שאלה 1 למידה הינה:א. גמישה וניתנת להתאמהב. תכונה סתגלנית בסיסיתג. מורכבת ככל שהסביבה מורכבתד. כל התשובות נכונות לחץ לגילוי התשובה ד. כל התשובות נכונות שאלה 2 אדם ישתמש באלימות כתוצאה כאשר הוא:א. לא מצליח לתפוס את קצב השתנות הסביבה.ב.

» Read more

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך באוניברסיטה הפתוחה (10485)

סיכום של הקורס סוציולוגיה של החינוך. ניתן להורדה כקובץ pdf בחינם  הקורס סוציולוגיה של החינוך, שנקרא בעבר פרקים בסוציולוגיה של החינוך, עוסק בנושאים הבאים: ייחודה של הסוציולוגיה החינוכית, פרדיגמות סוציולוגיות, בית הספר כאִרגון, בית הספר כסוכן חיברות, ריבוד, סטטוס, מעמד ושעתוק תרבותי, הבניית זהות, תיוג והתנגדות, הכיתה ותוכנית הלימודים,

» Read more