מבחן לדוגמא במבוא ללמידה – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות.  שאלה 1 למידה הינה:א. גמישה וניתנת להתאמהב. תכונה סתגלנית בסיסיתג. מורכבת ככל שהסביבה מורכבתד. כל התשובות נכונות לחץ לגילוי התשובה ד. כל התשובות נכונות שאלה 2 אדם ישתמש באלימות כתוצאה כאשר הוא:א. לא מצליח לתפוס את קצב השתנות הסביבה.ב.

» Read more