שחזור (מבחן לדוגמא) במבוא לפסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה – מועד א' – אוניברסיטת חיפה אם יש לנו רק cons:א. ראיית הלילה שלנו תיפגעב. ראיית היום שלנו תיפגעג. א+ב "הmind משתנה בהתאם לפעילות המוחית"- מתאים לגישה:א. סטרוקטרליזםב. פונקציאליזםג. מטירליזםד. דואליזם ג'ון לוק טען שהתודעה מתעצבת בהתאם לחושים לעומתו דקארט דגל בגישהא. דתית- הכל בידי אלוהיםב. רציונלית- התודעה

» Read more