מבחן לדוגמא במסדי נתונים – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מסדי נתונים. ללמידה אפקטיבית, קודם נסו לפתור את השאלה בעצמכם, ורק לאחר מכן לחצו על "לחץ לגילוי התשובה" ובדקו את עצמכם.  שאלה 1 נתונות הטבלאות הבאות לייצוג מרפאת שיניים: Patients (patientId, firstName, lastName, YearOfBirth, gender)TreatmentTypes (treatmentTypeId, treatmentName, price)TreatmentForPatient (patientId,treatmentTypeId, dayAsInt) ניתן להניח שdayAsInt הוא מספר שלם המייצג

» Read more