סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך באוניברסיטה הפתוחה (10485)

סיכום של הקורס סוציולוגיה של החינוך. ניתן להורדה כקובץ pdf בחינם  עבודות, סיכומים ופתרונות ממ"נים בסוציולוגיה של החינוך סיכומים נוספים של הקורס סוציולוגיה של החינוך הקורס סוציולוגיה של החינוך, שנקרא בעבר פרקים בסוציולוגיה של החינוך, עוסק בנושאים הבאים: ייחודה של הסוציולוגיה החינוכית, פרדיגמות סוציולוגיות, בית הספר כאִרגון, בית הספר

» Read more

סיכום המאמר 'נרמול' השילוב או: השילוב כאורח חיים / שונית רייטר

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן ביחס המורכב במערכת החינוך כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.  סיכום של המאמר: רייטר, ש. (2007). "נרמול" השילוב או השילוב כאורח חיים? בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר (עורכים) שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך

» Read more

סיכום המאמר "הכיתה כמערכת משמעויות" / יצחק קשתי, מרדכי אריאלי ויהודית הראל

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן ביחסי הגומלין המורכבים בין המורה לבין התלמידים בכיתה ונלמד בין היתר בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה.  סיכום של המאמר: קשתי, י., אריאלי, מ. והראל, י. (1985). הכיתה כמערכת משמעויות. מגמות, 29(1), 7-21.  ניתן לראות את

» Read more