שחזור (מבחן לדוגמא) בסטטיסטיקה לתלמידי פסיכולוגיה – כולל תשובות!

שאלה 1 בהנחה והגדילו את גודל המדגם. כיצד יושפעו הממוצע ס"ת בהנחה ששאר המדדים לא השתנו?א. הממוצע וסטיית התקן יגדלו והשכיח לא ישתנה.ב. הממוצע ייגדל וס"ת תגדל.ג. הממוצע לא ישתנה וס"ת תקטן.ד. כל המדדים יגדלו. לחץ לגילוי התשובה ג. הממוצע לא ישתנה וס"ת תקטן. שאלה 2 חוקר טעה במחקרו ובחר

» Read more