שחזור (מבחן לדוגמא) ביסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית – כולל תשובות!

שאלה 1 מהי המטרה העיקרית של הטיפול עפ"י בנימין?א. שינויב. תמיכהג. יצירת קשר לחץ לגילוי התשובה א. שינוי שאלה 2 סיום טיפול עפ"י בנימין:א. לפי מה שנקבע מראשב. אם אין תועלת בטיפולג. יש לסיים לאחר שנה לחץ לגילוי התשובה ב. אם אין תועלת בטיפול שאלה 3 הקשר בין אקסיומה להשערהא.

» Read more