מבחן לדוגמא בפסיכולוגיה פיזיולוגית – כולל תשובות!

שאלה 1 נוירון מוטורי מסוג α (אלפא):‏א) נמצא קרוב לתאי עור‏ב) מבצע אינטגרציה בין מידע מוטורי המגיע מהמוח ומעמוד השדרה‏ג) מקבל מידע חושי בלבד‏ד) מעביר מידע לתא שריר לחץ לגילוי התשובה ‏ד) מעביר מידע לתא שריר שאלה 2 1) בארגון הסומטוטופי של M1 נמצא ששיעור גדול במיוחד של שטח הקורטקס

» Read more