מבחן לדוגמא בפסיכולוגיה פיזיולוגית – כולל תשובות!

שאלה 1 נוירון מוטורי מסוג α (אלפא):‏א) נמצא קרוב לתאי עור‏ב) מבצע אינטגרציה בין מידע מוטורי המגיע מהמוח ומעמוד השדרה‏ג) מקבל מידע חושי בלבד‏ד) מעביר מידע לתא שריר לחץ לגילוי התשובה ‏ד) מעביר מידע לתא שריר שאלה 2 1) בארגון הסומטוטופי של M1 נמצא ששיעור גדול במיוחד של שטח הקורטקס

» Read more

שחזור (מבחן לדוגמא) במבוא לפסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה – מועד א' – אוניברסיטת חיפה אם יש לנו רק cons:א. ראיית הלילה שלנו תיפגעב. ראיית היום שלנו תיפגעג. א+ב "הmind משתנה בהתאם לפעילות המוחית"- מתאים לגישה:א. סטרוקטרליזםב. פונקציאליזםג. מטירליזםד. דואליזם ג'ון לוק טען שהתודעה מתעצבת בהתאם לחושים לעומתו דקארט דגל בגישהא. דתית- הכל בידי אלוהיםב. רציונלית- התודעה

» Read more