סיכום המאמר 'נרמול' השילוב או: השילוב כאורח חיים / שונית רייטר

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן ביחס המורכב במערכת החינוך כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.  סיכום של המאמר: רייטר, ש. (2007). "נרמול" השילוב או השילוב כאורח חיים? בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר (עורכים) שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך

» Read more

סיכום המאמר "הכיתה כמערכת משמעויות" / יצחק קשתי, מרדכי אריאלי ויהודית הראל

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן ביחסי הגומלין המורכבים בין המורה לבין התלמידים בכיתה ונלמד בין היתר בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה.  סיכום של המאמר: קשתי, י., אריאלי, מ. והראל, י. (1985). הכיתה כמערכת משמעויות. מגמות, 29(1), 7-21.  ניתן לראות את

» Read more

סיכום המאמר "היבטים של הפרטה במערכת החינוך" / נוגה דגן-בוזגלו

סיכום בעברית של המאמר, ניתן להורדה כקובץ pdf.  סיכום מעולה של המאמר שדן בהיבטים של הפרטה במערכת החינוך מאת נגה דגן בוזגלו ונלמד בקורס "פרקים בסוציולוגיה של החינוך" באוניברסיטה הפתוחה.  סיכום של דו"ח המחקר: דגן בוזגלו, נ. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. תל-אביב: מרכז אדוה.  תהליך ההפרטה במערכת החינוך

» Read more