סיכום הספר הצילום כראי התקופה מאת סוזאן סונטג

סיכום בעברית של הספר. נקרא לפעמים "סיכום מאמר" מתוך הרגל אבל למעשה מדובר בספר ולא במאמר.  סיכום של הספר החשוב סוזאן סונטג שעוסק בתולדות הצילום ובמיוחד באופן שהצילום משקף את התרבות.  סיכום של הספר: סונטג, ס. (1998). הצילום כראי התקופה. תל-אביב: עם עובד.  הספר "הצילום כראי התקופה" (באנגלית On photography,

» Read more