מבחן לדוגמא בתיאוריות בקרימינולוגיה

בס"ד אוניברסיטת בר-אילן המחלקה לקרימינולוגיה ב"ה, תשע"ג                                                                                              סמסטר ב' מועד א' נושא: תיאוריות בקרימינולוגיה                 קורס מספר: 73-100-01 מרצה: ד"ר משה בן סימון תאריך: 02/07/2013 שעת המבחן: 12:00 משך הבחינה: 2.5 שעות חומר עזר: אסור בהחלט! הנחיות: בחר בשני נושאים מתוך שני הפרקים הראשונים לפי ההנחיות שבראש כל פרק. מכל

» Read more