מבחן לדוגמא באבולוציה (מבוא לאבולוציה) – כולל תשובות!

מבחן לדוגמא בקורס מבוא ללמידה והגורמים המשפיעים על יעילותה, כולל תשובות. 

שאלה 1

מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
א) צ'ארלס דארווין, וגם Wallaceהציעו שהשינוי האבולוציוני מונע על ידי תהליך הברירה הטבעית
ב) צ'ארלס דארווין וגם למארק, הציעו שמינים משתנים ומתפצלים למינים אחרים
ג) בניגוד ללמארק, דארווין התנגד לרעיון על פיו כל תאי הגוף תורמים מידע גנטי לדור הבא ומאפשרים הורשה של תכונות נרכשות
ד) לזכותו של למארק ניתן לומר שהוא היה הראשון שהציע שאבולוציה יכולה להתרחש על ידי מוטציה וסלקציה

א) צ'ארלס דארווין, וגם Wallaceהציעו שהשינוי האבולוציוני מונע על ידי תהליך הברירה הטבעית

שאלה 2

אם תבקרו גם כיום באיי הגלאפאגוס, תוכלו לראות את התופעות הבאות שנתנו השראה לדארווין כאשר פיתח את התיאוריה שלו על מוצא המינים:
א) בעלי החיים חסרי פחד ומתרבים בעודף פוריות
ב) בעלי החיים שעל האיים נראים שונים לגמרי מאלו שביבשת דרום אמריקה אך זהים כמעט לגמרי בין אי לאי
ג) מיני בעלי החיים שבגלאפאגוס שונים במעט מאי לאי וכולם ביחד שונים עוד יותר ממינים דומים להם שנמצאים ביבשת
ד) גם א' וגם ב' תשובות נכונות

ג) מיני בעלי החיים שבגלאפאגוס שונים במעט מאי לאי וכולם ביחד שונים עוד יותר ממינים דומים להם שנמצאים ביבשת

שאלה 3

עדויות לשינוי מיקרו-אבולוציוני באוכלוסייה מסוימת, כגון יכולתם של עשים להשתנות תוך 50 דורות ממופע בהיר למופע כהה:
א) מתאימות גם לתיאוריה של דארוין וגם לתיאוריה של למארק
ב) א' נכון רק אם עדויות אלו מראות גם שהמנגנון לשינוי היה על ידי ברירה טבעית
ג) מראות כי מינים יכולים להתפצל למינים אחרים
ד) ג' נכון רק אם נשתמש בעקרון האחידותיות (uniformitarianism)

א) מתאימות גם לתיאוריה של דארוין וגם לתיאוריה של למארק

שאלה 4

הטענה שדמיון רב שלא סביר שיוצר באקראי, הוא עדות למוצא משותף היא:
א) שגויה, שכן הדמיון יכול להיווצר על ידי לחצי סלקציה דומים ואז יקרא הומולוגיה
ב) נכונה רק אם הדמיון לא יכול להיות מוסבר על ידי לחצי סלקציה דומים
ג) שגויה, שכן הדמיון יכול להיווצר באקראי על ידי תהליכי סחיפה
ד) נכונה, כי לחצי סלקציה דומים יוצרים דמיון אנלוגי שמעיד על מוצא משותף

ב) נכונה רק אם הדמיון לא יכול להיות מוסבר על ידי לחצי סלקציה דומים

שאלה 5

בחר את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
א) התופעה הקרויה "מין טבעת" מראה כי מינים שמפת התפוצה שלהם סוגרת טבעת צברו שינויים מספיקים כדי לשמש דוגמא לפעולתה של הברירה הטבעית
ב) השתמרות של תכניות התפתחות דומות בשלב העוברי היא סוג של הומולוגיה המעידה על מוצא משותף
ג) דמיון הומולוגי בשלב המוקדם של האונטוגנזה מעיד על תהליך של ניוון אברים במהלך האבולוציה
ד) העובדה שבהתערבות ניסויית נכונה במהלך התהליך ההתפתחותי, יכולים אפרוחים לפתח רגל עם מבנה עצמות דומה לארכיאופטריקס, מעידה שלחצי סלקציה דומים פועלו על ארכיאופטריקס בעבר ופועלים על עופות בהווה

ב) השתמרות של תכניות התפתחות דומות בשלב העוברי היא סוג של הומולוגיה המעידה על מוצא משותף

שאלה 6

איזה מהמרכיבים הבאים אינו נכלל בארבעת המרכיבים ההכרחיים לפעולת הברירה הטבעית:
א) רביה (שיוצרת עודף פוריות)
ב) רקומבינציה שיוצרת וריאציה בתכונות
ג) וריאציות ב- "פיטנס" של הפרטים הקשורות לוריאציות בתכונות
ד) הורשה (של התכונות האחראיות לווריאציה בפיטנס)

ב) רקומבינציה שיוצרת וריאציה בתכונות

שאלה 7

תכונה שמעניקה פיטנס גבוה יותר לפרט הנושא אותה יחסית לפרטים אחרים באותה אוכלוסייה:
א) היא תכונה שמאפשרת לו להעמיד יותר צאצאים פוריים בימי חייו מאשר פרטים אחרים
ב) היא תכונה שמקנה לו סיכויי הישרדות גבוהים יותר יחסית לפרטים אחרים ללא קשר למספר הצאצאים
ג) תעלה בשכיחותה באוכלוסיה אם יש לה בסיס מורש
ד) גם א' וגם ג' תשובות נכונות

ד) גם א' וגם ג' תשובות נכונות

שאלה 8

התהליך שבמהלכו מפתחים חיידקים עמידות לאנטיביוטיקה הוא:
א) תהליך דומה לתהליך הברירה הטבעית אך כזה שכרוך בהעברת מידע מהחיידקים הפגועים לאלו שמפתחים עמידות
ב) תהליך אבולוציוני על ידי הברירה הטבעית
ג) תהליך אבולוציוני המתאפשר על ידי מוטציות מכוונות
ד) תהליך שמתאפיין בכך שלאחר חשיפה לאנטיביוטיקה מופעים חיידקים שנושאים גנים לעמידות כנגד האטיביוטיקה

ב) תהליך אבולוציוני על ידי הברירה הטבעית

שאלה 9

מחקר על אוכלוסיות פרפרים במרכז אמריקה הראה ששיעור ההישרדות לבגרות של הגנוטיפים AA, Aa, aa, היה באוכלוסיה א' : aa = 80%, AA= 40% , Aa = 40%
באוכלוסייה ב': aa = 60%, AA= 20% , Aa = 20%
השכיחות של הגנוטיפ aa היתה בתחילת המחקר 25% בשתי האוכלוסיות
בהתאם לזאת, ובהנחה שהגנוטיפים לא שונים זה מזה בפוריות או בתכונות אחרות שמשפיעות על פיטנס, ניתן לומר ש:
א) הפיטנס של aa באוכלוסייה א' גבוה יותר מאשר באוכלוסייה ב'
ב) הפיטנס של aa באוכלוסייה ב' הוא 0.6
ג) הפיטנס של aa הינו שווה בשתי האוכלוסיות אך שכיחותו באוכלוסייה תעלה מהר יותר באוכלוסייה ב'
ד) הפיטנס של aa שווה ל-1 בשתי האוכלוסיות ושכיחותו לא תשתנה

ג) הפיטנס של aa הינו שווה בשתי האוכלוסיות אך שכיחותו באוכלוסייה תעלה מהר יותר באוכלוסייה ב'

שאלה 10

על רקע העובדה שהנחות שיווי משקל הארדי-ויינברג לא מתקיימות במלואן בעולם האמיתי, מהו המשפט שאינו נכון מבין המשפטים הבאים:
א) אפשר לחזות את שכיחות הגנוטיפים הצפויה בדור הבא על פי שכיחותם בדור הזה כדי לבחון הפרות של חוק הארדי- ויינברג.
ב) סטייה מהשכיחות הצפויה על פי הארדי-וינברג יכולה לנבוע מתהליך סלקציה
ג) שכיחות הגנוטיפים בדור הצאצאים בשלב הלידה חייבת להיות עדיין כצפוי על פי חוק הארדי ווינברג
ד) סטיות מדגם אקראיות יכולות גם הן להסביר סטייה מהשכיחות הצפויה על פי הארדי-וינברג באוכלוסיית הבוגרים של הדור הבא

ג) שכיחות הגנוטיפים בדור הצאצאים בשלב הלידה חייבת להיות עדיין כצפוי על פי חוק הארדי ווינברג

שאלה 11

הנח כי במין של חגב מסוים מתקיים פולימורפיזם של מופע שחור, חום, וצהוב. מחקר ארוך שנים באוכלוסיות שונות של חגב זה ניסה לפענח מהו המנגנון שמייצב את הפולימורפיזם הזה. המחקר נערך על ידי ארבע קבוצות חוקרים שונות שממצאיהם ומסקנותיהם מפורטות להלן. אילו מבין המסקנות נתמכת נכונה על ידי הממצאים:
א) למופע החום היה את הפיטנס הגבוה ביותר, שכיחותו עמדה באופן די קבוע על 20% , והורים חומים העמידו צאצאים מכל המופעים ביחס 1:2:1. מכאן הסיקו החוקרים שמדובר על פולימורפיזם שמבוסס על יתרון להטרוזיגוט
ב) שכיחות המופעים השתנתה בין שנים ואזורים שונים, אך הפיטנס שלהם נשאר קבוע, ומכאן הסיקו החוקרים שהוא מיוצב על ידי – negatively frequency dependent selection
ג) שכיחות המופעים הייתה באופן די קבוע בסביבות: שחור 25%, חום 50% וצהוב 25% ומכאן הסיקו החוקרים שמדובר בסלקציה לטובת הטרוזיגוט
ד) השכיחות של כל מופע הייתה שווה על כל מיני הצמחים השונים ולכן הסיקו החוקרים שמדובר על פולימורפיזם על בסיס ריבוי נישות

א) למופע החום היה את הפיטנס הגבוה ביותר, שכיחותו עמדה באופן די קבוע על 20% , והורים חומים העמידו צאצאים מכל המופעים ביחס 1:2:1. מכאן הסיקו החוקרים שמדובר על פולימורפיזם שמבוסס על יתרון להטרוזיגוט

שאלה 12

כאשר משווים בין סלקציה נגד המוזיגוט רצסיבי aa למצב בו מעורב הגנוטיפ aa בתהליך של סלקציה תלוית שכיחות, יש לצפות ש:
א) קצב השינוי בשכיחות האלל a יהיה קבוע במקרה הראשון וישתנה במקרה השני
ב) בשני המקרים מקדם הסלקציה נגד aa יקטן ככל שהגנוטיפ aa יהפוך נדיר יותר
ג) בשני המקרים קצב העלמות האלל a מהאוכלוסייה יואט כאשר a יהפוך נדיר יותר
ד) במקרה הראשון מקדם הסלקציה רק ילך ויקטן בעוד שבמקרה השני הוא יתהפך לגמרי והתהליך ישנה כיוון

ג) בשני המקרים קצב העלמות האלל a מהאוכלוסייה יואט כאשר a יהפוך נדיר יותר

שאלה 13

סחיפה גנטית באוכלוסיות קטנות יכולה לגרום ל:
א) עליה בשיעור ההומוזיגוטים באוכלוסיה
ב) שינוי בשכיחות גנים בין אוכלוסיות שונות שאינו תוצר סלקציה
ג) ירידה במגוון הגנטי וביטוי רב יותר של גנים רצסיביים
ד) כל התשובות נכונות

ד) כל התשובות נכונות

שאלה 14

ניוטרליסטים וסלקציוניסטים מסכימים בעצם על כך ש:
א) שכיחותן היחסית של מוטציות ניטראליות היא נמוכה
ב) הסחיפה הגנטית יכולה לאפשר לגן ניטראלי נדיר להשתלט על האוכלוסייה כולה
ג) רב השינויים האבולוציוניים ברמה המולקולארית התרחשו על ידי סלקציה לטובת מוטציות ניטראליות
ד) העדר סלקציה יכול להסביר קיבעון ארוך שנים בתכונות או ברצפים בדומה לסלקציה מייצבת או מטהרת.

ב) הסחיפה הגנטית יכולה לאפשר לגן ניטראלי נדיר להשתלט על האוכלוסייה כולה

שאלה 15

כאשר הפיטנס של המופע הירוק הוא 1 ושל המופע הצהוב הוא 0.5, קיימת כמובן סלקציה חזקה נגד המופע הצהוב. אך מה תהיה ההשפעה של סלקציה כזאת על האוכלוסייה?
א) אם מדובר בסלקציה קשה, הרי שהדבר יגרור בהכרח ירידה דראסטית בגודל האוכלוסייה
ב) א' נכון בתנאי שהמופע הצהוב היה שכיח
ג) בתנאים טבעיים של עודף פוריות וסלקציה רכה, יתכן ולא תהיה כל ירידה בגודל האוכלוסייה
ד) גם ב' וגם ג' תשובות נכונות

ד) גם ב' וגם ג' תשובות נכונות

שאלה 16

הסיבה לכך שמיקום קרוב של שני גנים על אותו כרומוזום לא יוביל בהכרח לתאחיזה בין השניים הוא ש:
א) תאחזיה יכולה להיווצר גם על ידי זיווג לא אקראי ובין גנים שיושבים על כרומוזומים שונים
ב) סלקציה נגד תאחיזה תעודד הגעה של האוכלוסייה ל- Linkage equilibrium
ג) למרות התאחיזה הפיזית, במרוצת הזמן, אירועי רקומבינציה יצרו את כל הצרופים האפשריים שאחוזים פיזית זה לזה, ושכיחותם היחסית באוכלוסייה תהיה כצפוי מסגרגציה בלתי תלויה
ד) מושג התאחיזה באקולוגיה של אוכלוסיות הוא מושג סטטיסטי שאינו מושפע ממיקום קרוב של הגנים על הכרומוזום

ג) למרות התאחיזה הפיזית, במרוצת הזמן, אירועי רקומבינציה יצרו את כל הצרופים האפשריים שאחוזים פיזית זה לזה, ושכיחותם היחסית באוכלוסייה תהיה כצפוי מסגרגציה בלתי תלויה

שאלה 17

תכונה נקבעת על ידי שני אתרים, ונתונים ההפלוטייפים הבאים:

הפלוטייפ:

פיטנס (במצב הומוזיגוטי)

מופע

A+, B+  

  ( 0.8 )

צבע לבן

A-, B-    

  ( 1.0 )

צבע שחור

A+, B-   

  ( 0.5 )

צבע אפור

A-, B+  

  ( 0.5 )

צבע אפור

על פי מודל הנוף האדפטיבי של S. Wright, כאשר שכיחות האללים A+ וB+ באוכלוסייה היא 0.9 (כל אחד מהם), ומכאן ששכיחות A- ו- B- היא 0.1 (כל אחד מהם) יתקיים התרחיש הבא:
א) הסלקציה תגרום לעליה בשכיחות האללים A- , B- כי ההפלוטייפ השחור הוא בעל הפיטנס הגבוה ביותר
ב) א' יהיה נכון רק אם מדובר היה באוכלוסיה הפלואידית שמתרבה ברבייה אל-מינית כמו במקרה של חיידקיים המפתחים עמידות לסטרפטומיצין
ג) תיווצר סלקציה לתאחיזה בין A+ ו- B+ ובין A- ל- B- , אם כי לא בטוח שתאחיזה כזאת תצליח להיווצר לפני העלמות חלק מהאללים
ד) גם ב' וגם ג' נכונים

ד) גם ב' וגם ג' נכונים

שאלה 18

אם נפעיל סלקציה כיוונית על תכונה כמותית:
א) נוכל למדוד את מידת ההריטביליות (ההורשתיות) של התכונה לפי הנוסחה h2=R/S
ב) נוכל לקבל את התגובה הרצויה עבורנו אם נשתמש בדיפרנציאל הסלקציה ובמידת ההורשתיות המתאימים (לפי הנוסחה R=h2*S)
ג) נקטין בסופו של דבר גם את השונות הגנטית באוכלוסיה ומשום כך נגרום כנראה לעליה בהריטביליות
ד) גם ב' וגם ג' תשובות נכונות

א) נוכל למדוד את מידת ההריטביליות (ההורשתיות) של התכונה לפי הנוסחה h2=R/S

שאלה 19

מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
א) אם 65% מהשונות באורך המקור של ציפור מסוימת מוסברים על ידי אורך המקור של ההורים, הרי ש-35% מהשונות נקבעת על ידי גורמי סביבה
ב) כאשר אחד מהגנים שקובעים תכונה מיוצג באוכלוסייה על ידי האללים A ו-a ונתון ש-A הינו דומיננטי, לא יתכן שמידת ההריטבליות של התכונה תהיה 1.
ג) מדד ההריטביליות הוא בעצם מדד הדמיון בין הורים לצאצאים
ד) תכונה הנקבעת באופן ברור על ידי הגנים, כגון מספר השיניים שיש לנו בפה, תהיה בעלת הריטביליות גבוהה

ב) כאשר אחד מהגנים שקובעים תכונה מיוצג באוכלוסייה על ידי האללים A ו-a ונתון ש-A הינו דומיננטי, לא יתכן שמידת ההריטבליות של התכונה תהיה 1.

שאלה 20

בהתייחס לעצים הפילוגנטיים הבאים, מהו המשפט הנכון:

עצים הפילוגנטיים

א) הצבע השחור במינים 5, 6 ו-7 הוא הומולוגיה קדומה ושלושת המינים הללו יוצרים קבוצה פארפילטית
ב) הקבוצה שמיוצגת בסעיף א' הייתה יכולה להיות מקובלת על הקלדיסטיקאים.
ג) הצבע השחור במינים 9 ו-10 מייצג הומולוגיה נגזרת והם מהווים לכן קבוצה מונופילטית
ד) המינים 2 ו-3 מייצגים קבוצה פוליפלטית והדמיון ביניהם משקף הומולוגיה קדומה

א) הצבע השחור במינים 5, 6 ו-7 הוא הומולוגיה קדומה ושלושת המינים הללו יוצרים קבוצה פארפילטית

שאלה 21

בהתייחס לעצים הפילוגנטיים הבאים סמן את המשפט הנכון בין המשפטים שלמטה:

עצים פילוגנטיים

א) עץ C הוא העץ היחידי ששונה משאר העצים
ב) העצים A ו- B הם עצים זהים
ג) עץ B הוא העץ היחידי ששונה משאר העצים
ד) עצים B ו- D הם בעצם אותו העץ בעוד C ו-A הם שני עצים שונים מהם, ושונים אחד מהשני

ג) עץ B הוא העץ היחידי ששונה משאר העצים

שאלה 22

בהתחשב בנלמד על השיטות השונות לשחזור עצים פילוגנטיים, מהו המשפט השגוי מבין המשפטים הבאים:
א) שיטת המרחקים הגנטיים הופכת להיות פחות אמינה כאשר מאז אירע כל פיצול התרחשו שינויים גנטיים רבים
ב) השיטה של maximum likelihood עדיפה על שיטת ה- maximum parsimony בשל העובדה שהיא אינה דורשת להניח ששינוי אבולוציוני הוא אירוע נדיר.
ג) השיטה שלmaximum parsimony מאפשרת לספק הערכה כמותית לגבי הסבירות הסטטיסטית שעץ אבולוציוני מסוים היה מניב את הנתונים שבידנו
ד) שיטת המרחקים הגנטיים יכולה לתת תוצאות סבירות כל עוד קצב השינויים ביחד לציר הזמן הנמדד לא גרם לבעיה מחריפה והולכת של multiple hits

ג) השיטה שלmaximum parsimony מאפשרת לספק הערכה כמותית לגבי הסבירות הסטטיסטית שעץ אבולוציוני מסוים היה מניב את הנתונים שבידנו

שאלה 23

תהליכי בקרה נועדו מניעת הצפה:
א. בין הזיכרון החושי לזיכרון העבודה.
ב. בין הזיכרון החושי לזיכרון הקבוע.
ג. בין הזיכרון הקבוע לזיכרון העבודה.
ד. בין הזיכרון הקבוע לזיכרון החושי.

א. בין הזיכרון החושי לזיכרון העבודה.

שאלה 24

האם פולימורפיזם תלוי נישה עתיד להביא לספציאציה?
א) כן, כי בסופו של דבר כל אוכלוסייה תתמחה בנישה שלה ותהפוך למין נפרד
ב) לא בהכרח, אם מנגנון בקרת הביטוי של המופעים השונים מונע הופעת מצבי ביניים עם פיטנס ירוד לא תיווצר סלקציה לזיווג אסורטטיבי ולבידוד רבייתי ולכן לא תהיה סיבה שפולימורפיזם מסוג זה יוביל לספציאציה
ג) כן, כי בפולימורפיזם מסוג זה הפרטים מזדווגים עם התואם להם (זיווג אסורטטיבי) דבר שיצור בהדרגה מחסום גנטי
ד) לא בהכרח, רק אם כל מופע נקבע על ידי גן אחד ולא על ידי הרבה גנים

ב) לא בהכרח, אם מנגנון בקרת הביטוי של המופעים השונים מונע הופעת מצבי ביניים עם פיטנס ירוד לא תיווצר סלקציה לזיווג אסורטטיבי ולבידוד רבייתי ולכן לא תהיה סיבה שפולימורפיזם מסוג זה יוביל לספציאציה

שאלה 25

בהתחשב בידוע לנו כיום על הכוחות המרכזיים שפועלים באבולוציה, ניתן לומר ש:
א) מקטע בגנום שלא השתנה במהלך זמן אבולוציוני רב מעיד על העדר סלקציה לגבי אותם גנים שבמקטע זה
ב) מקטע בגנום שלא השתנה במהלך זמן אבולוציוני רב מעיד על קיומה של סלקציה שפעלה על הגנים שבמקטע זה
ג) מקטע בגנום שהשתנה במהירות במהלך זמן אבולוציוני מסוים מעיד על פעילותה של סלקציה חיובית
ד) ג' יהיה נכון רק אם קצב השינוי היה נמוך מקצב השינוי הצפוי לגבי אבולוציה ניטראלית באותו מקטע

ב) מקטע בגנום שלא השתנה במהלך זמן אבולוציוני רב מעיד על קיומה של סלקציה שפעלה על הגנים שבמקטע זה

שאלה 26

איזה מההסברים שלמטה (א' עד ד') מפרש נכונה את המשפטים שלהלן הממוספרים מ-1 עד 4:
1) עופות ים שמקננים במושבות נמנעים מלהביא יותר מידי צאצאים לאוויר העולם כדי למנוע קריסה אקולוגית ופיצוץ אוכלוסין.
2) אריות זקוקים להזדווג פעמים רבות כי רק הזדווגויות רבות מביאות את הנקבה למצב פיזיולוגי מתאים שמאפשר הפריה מוצלחת
3) בשלדגים עקודים באפריקה, זכרים שאינם קרובים גנטית לזכר המתרבה, מסייעים לזוג המתרבה לטפל בגוזלים ומגדילים את סיכוייהם לזכות בנקבה במחזור הקינון הבא
4) התופעה של genomic imprinting נוצרה כנראה במהלך האבולוציה בשל קונפליקט בין גן בעובר שיכול להעלות את הפיטנס של העובר לבין גן באם העובר שיכול להגביר את הפיטנס של האם כאשר ישתיק את ביטויו של הגן הראשון

א) משפטים 1, 3 ו-4 הם ultimate explanations, משפט 2 הוא proximate explanation ו- משפט 1 הוא הסבר המבוסס על ברירה קבוצתית
ב) משפטים 1, ו- 3 הם ultimate explanations, בעוד משפטים 2 ו-4 הם proximate explanation
ג) כל המשפטים הם סוגים שונים של ultimate explanations כאשר משפטים 1 ו-4 מבטאים קונפליקט גנטי
ד) משפטים 1 ו-3 הם ultimate explanations ומבוססים על טובת הגן, ומשפטים 2 ו-4 הם proximate explanations.

א) משפטים 1, 3 ו-4 הם ultimate explanations, משפט 2 הוא proximate explanation ו- משפט 1 הוא הסבר המבוסס על ברירה קבוצתית