סיכום מעולה וברור על סעיף 100א לפקודת מס הכנסה: מס יציאה

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה קובע הסדר מיסוי בנובע לנכסיו של אדם שחדל להיות תושב ישראל. אדם שחדל להיות תושב ישראל יראו אותו כמי שמכר את כל נכסיו ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל, ואז באותו יום יש אירוע מס שבו הוא חייב במס כאילו מכר את כל

» Read more