שחזור (מבחן לדוגמא) ביסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית – כולל תשובות!

שאלה 1 מהי המטרה העיקרית של הטיפול עפ"י בנימין?א. שינויב. תמיכהג. יצירת קשר לחץ לגילוי התשובה א. שינוי שאלה 2 סיום טיפול עפ"י בנימין:א. לפי מה שנקבע מראשב. אם אין תועלת בטיפולג. יש לסיים לאחר שנה לחץ לגילוי התשובה ב. אם אין תועלת בטיפול שאלה 3 הקשר בין אקסיומה להשערהא.

» Read more

מבחן לדוגמא בקורס אישיות: תיאוריה ומחקר – 10269 – האוניברסיטה הפתוחה

מבחן לדוגמא בקורס אישיות: תיאוריה ומחקר – 10269 – האוניברסיטה הפתוחה.  מבחן לדוגמא עוזר להתכונן למבחן מכיוון שבעזרת המבחן לדוגמא באפשרותכם להבין מה סוגי השאלות, ולבדוק את עצמכם אם אתם מסוגלים לענות עליהן בצורה טובה. סיכומים בקורס אישיות: תיאוריה ומחקר פתרונות ממ"נים בקורס אישיות: תיאוריה ומחקר צריכים עזרה בפתרון ממנים

» Read more
1 2